fbpx

Paides toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajate koolitus

19.veebruaril tulid Paides kokku puhastusvaldkonna koolitajad ja kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmed, et ühiselt kutseeksamite hindamist lihvida.

Esimene puhastusvaldkonna kutseeksam toimus 4.veebruaril 2004, tänaseks on toimunud puhastusvaldkonnas 283 kutseeksamit ning kehtivaid kutsetunnistusi on hetkel 3 112, neist 116 Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistust. Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus on tähtajaline, tasemed 2-4 kutsetunnistused puhastusvaldkonnas on tähtajatud.

Olulisemaid mõtteid Paide seminarilt:

  • Õppeprotsessis on oluline arvestada õppija enesearengut, kujundada väärtustavat hoiakut. Olulisteks võtmepädevusteks on kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, meeskonnatöö, analüüsioskus ja loovus.
  • Kutseeksamil hindamine on õiglane ja erapooletu, olenemata sellest kus, kuidas ja mil viisil on oskused/ teadmised omandatud.
  • Puhastusvaldkonnas tase 3 ja 4 eksami sooritajate hulgas viidi läbi rahulolu uuring. Tulemuseks oli, et 100% vastanute arvates oli eksamile eelnev info piisav ja eksami tulemus oli õiglane. 50% vastanute arvetes oli eksamil saadud tagasiside piisav. Ülejäänud tõid välja ettepanekuid, millist infot nad sooviksid saada. Näiteks 40% vastanutest leidis, et sooviksid teada peale testi sooritamist täpset testi tulemust. Puhastusvaldkonna kutsekomisjon ja hindamiskomisjonid võtavad ettepanekuid arvesse.
  • Harjutati hindamist ning diskuteeriti oluliste hindamispõhimõtete üle. Rõõm on tõdeda, et taseme 3 hindamise harjutamisel said 9 meeskonda põhimõtteliselt sama hindamistulemuse. Seega võime tõdeda, et süsteem on loogiline, hindajale abiks ning erinevad hindajad hindavad ühiste põhimõtete alusel.

Tuginedes seminaril kuuldud kutsehariduse põhimõtetele, on rõõm tõdeda, et oleme igati õigel teel – viimaste aastate jooksul oleme palju tegelenud individuaalsete õppeplaanide koostamisega, sest meie jaoks on keskmes õppija eneseareng!

Rohkem infot kutseeksamite kohta

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi