fbpx

Paides toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajate koolitus

19.veebruaril tulid Paides kokku puhastusvaldkonna koolitajad ja kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmed, et ühiselt kutseeksamite hindamist lihvida.

Esimene puhastusvaldkonna kutseeksam toimus 4.veebruaril 2004, tänaseks on toimunud puhastusvaldkonnas 283 kutseeksamit ning kehtivaid kutsetunnistusi on hetkel 3 112, neist 116 Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistust. Puhastustööde juht tase 5 kutsetunnistus on tähtajaline, tasemed 2-4 kutsetunnistused puhastusvaldkonnas on tähtajatud.

Olulisemaid mõtteid Paide seminarilt:

  • Õppeprotsessis on oluline arvestada õppija enesearengut, kujundada väärtustavat hoiakut. Olulisteks võtmepädevusteks on kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus, meeskonnatöö, analüüsioskus ja loovus.
  • Kutseeksamil hindamine on õiglane ja erapooletu, olenemata sellest kus, kuidas ja mil viisil on oskused/ teadmised omandatud.
  • Puhastusvaldkonnas tase 3 ja 4 eksami sooritajate hulgas viidi läbi rahulolu uuring. Tulemuseks oli, et 100% vastanute arvates oli eksamile eelnev info piisav ja eksami tulemus oli õiglane. 50% vastanute arvetes oli eksamil saadud tagasiside piisav. Ülejäänud tõid välja ettepanekuid, millist infot nad sooviksid saada. Näiteks 40% vastanutest leidis, et sooviksid teada peale testi sooritamist täpset testi tulemust. Puhastusvaldkonna kutsekomisjon ja hindamiskomisjonid võtavad ettepanekuid arvesse.
  • Harjutati hindamist ning diskuteeriti oluliste hindamispõhimõtete üle. Rõõm on tõdeda, et taseme 3 hindamise harjutamisel said 9 meeskonda põhimõtteliselt sama hindamistulemuse. Seega võime tõdeda, et süsteem on loogiline, hindajale abiks ning erinevad hindajad hindavad ühiste põhimõtete alusel.

Tuginedes seminaril kuuldud kutsehariduse põhimõtetele, on rõõm tõdeda, et oleme igati õigel teel – viimaste aastate jooksul oleme palju tegelenud individuaalsete õppeplaanide koostamisega, sest meie jaoks on keskmes õppija eneseareng!

Rohkem infot kutseeksamite kohta

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi