fbpx

Puhastuseksperti soovitused Terviseameti väljastatud juhiste täitmiseks

2. märtsil 2020 andis Terviseamet välja soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teades igapäevaselt koristamise kitsaskohti, anname lisasoovitusi, et ametlikes soovitustes kirjas olev aitaks tagada soovitud tulemused teie asutuses ja kodus. Terviseameti juhendi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks leiate siit 

Kui ei ole teada konkreetset kokkupuudet nakatanuga, siis ennetavateks abinõudeks on tavapärasest hoolikam koristamine ja pindade puhastamine, sest viirus võib levida ka pindade puudutamisel ning selle tulemusena kätega edasi kanduda. Allolevalt täpsustavad kommentaarid Terviseameti antud soovitustele haiguse leviku ennetamiseks:

 1. sageli kasutatavate ruumide ja esemete ning sagedamini puudutatud alade rutiinne märgkoristus/puhastus tavapäraste majapidamises kasutatavate puhastus- ja desinfitseeriva (biotsiidse) toimega nt ukselingid, käsipuud, liftinupud, lüliti ruumides, toolide käetoed, WC ja vannitoa pinnad jm);

Soovitus:

 • Puutepindade sagedane puhastamine on viiruse leviku tõkestamise võtmeteguriks. Esmalt on oluline märgata. Paraku jäävad puutepinnad sageli märkamata. Jälgige ja mõelge, milliseid kohti erinevad inimesed puudutavad. Meie kogemusel on üle 90% seebi- ja paberidosaatorite puutepindadest (alt, vajutuskohad)  mustad ja neid hakatakse alles siis puhastama kui sellele tähelepanu juhtida. Sageli unarusse jäävad puutepinnad on ka uste servad, lingi ümbrus; koolides toolide alused, seljatoed; ühiskasutuses olevad esemed kontorites. Näiteks klambrilööja vms.

Näited määrdunud puutepindadest, mis pärinevad tervisehoiu-, haridus- ja toitlustusasutustest.

 

 

 • Märgkoristus on vajalik pinnal oleva mustuse lahti saamiseks. Oluline, et kõik pinnad, mis vajavad kuivamiseks rohkem kui 30 sekundit, tuleb kindlasti kuivatada.

Puhtuse loomiseks piisab tavapärastest ainetest ja viisidest. Näiteks väga tõhus viis on puhta veega niisutatud puhas mikrokiust lapp. Oluline on sobiv niiskusaste, et lapp seoks piisavat mustust! Seniste uuringute põhjal eemaldab selline viis piisavalt infektsiooniviiruseid ja ennetustöös puudub vajadus desinfitseerivate ainete kasutuseks. Kui siiski soovitakse kasutada desinfitseerivaid puhastusaineid, siis tuleb hoolikalt läbi lugeda aine tootekaart. Tavaliselt desinfitseerivad puhastusained vajavad mõjuaega u 10-15 min, et saaks rääkida desinfitseerivast mõjust.

Vaata ka meie videot puutepindade puhastamisest.
 1. asjakohase ventilatsiooni tagamine ruumides

Soovitus:

 • Asjakohane on ka ruumide tuulutamine.

3. käte hügieeninõuete täitmine

Soovitus:

 • Käte pesemine koju tulles, peale WCs käiku, enne sööki, peale suitsetamist, kokku puutudes võimaliku saasteallikaga jne on väga oluline. Samas on käte pesemisel üks väga oluline etapp käte kuivatamine. Selleks on sobiv paber või puhas ehk ühekordselt kasutatav kangas. Mehhaanilise kuivatamisega eemaldame kätelt suurema osa mustust, pesemise jääke jne. Kuivatades käsi erinevate puhuritega mehhaanilist kuivatust ei toimu. Seega tasub endaga kaasas kanda ka käte kuivatamiseks pabereid juhuks kui kasutatavas WC-s kätepabereid pole.
 1. üldkasutuses olevate esemete puhastuse korraldamine pärast kasutamist (nt VR prillid mängukeskustes jm esemed) ja/või nende kasutamise võimalik minimeerimine.

Soovitus:

 • Oluline on kaardistada üldkasutatavate esemete kasutus ja kelle vastutus on puhastamine. Teha asutuses ringkäik ja märgata kõiki määrdunud esemeid. Kui on silmaga nähtav määrdumine, siis see on heaks pelgupaigaks ka mikroorganismidele. Samas tasub silmas pidada, et silmaga nähtav puhtus ei ole puhas veel mikroorganismide mõttes. Avastatud määrdunud esemed tuleb puhastada ning selgelt määratleda edaspidi nende puhastamise vastutus ja sagedus. Ehk kui midagi on must, siis on täpselt teada, kelle tegemata töö see on ning kui sageli neid edaspidi puhastatakse. Paljudes asutustes on esemeid, mida näiteks koristusfirma ei pea puhastama ja tegelikult ei puhasta ka omad inimesed. Näiteks printerid, üldkasutatav köögitehnika, telefonid, arvutiklaviatuurid jne. Sarnaseid probleeme leiab ka kõrgemate hügieeninõuetega kohtadest, näiteks suurköökides kuupäevapüstolid, meditsiiniasutustes erinev kontoritehnika, meditsiinitarvikute rattad, alumised osad.

Koristuse/puhastuse olulisemad võtmetegurid haiguste leviku tõkestamiseks:

 • Haiguste leviku ajal on soovitav tavapärasest sagedamini puhastada puutepindasid.
 • Kasutatavad koristustekstiilid (lapid, mopid) peavad olema puhtad. Koristustekstiile tuleb iga kasutuskorra järel pesta pesumasinas piisavalt kõrgel temperatuuril. Koduseks kasutuseks mõeldud pesumasinate puhul temperatuuril 65-90°C, professionaalsetel mopipesumasinatel järgida tootja juhiseid. Veeämbris või kraani all käsitsi pestes koristustekstiilid puhtaks ei saa. Oluline on läbi mõelda ka koristustekstiilide käsitlemine ja teekond, et ei saastuks enne nende kasutamist.
 • Oluline on koristustekstiilide sobiv niisutus. Kui kasutatakse märga meetodit (pind kuivab üle 30 sekundi), siis tuleb pinnad kuivatada. Ise kuivades jääb pinnale mustus ja ka mikroorganismid.
 • Mustuse eemaldumisel on oluline roll mehaanikal, ehk pühkida tuleb piisavalt tugevalt. Leebe „silitamisega“ jääb oluline osa mustusest ja ka mikroorganismidest eemaldamata.
 • Oluline on koristuslappide voltimine ja aseptiline tööviis, st liigutakse puhtamalt mustema suunas, puhastades erinevaid pindasid pööratakse lapil uus külg jne. Eesmärgiks mustuse kokku korjamine ja mitte laiali ajamine.
 • Koristamisel või pindade puhastamisel kasuta kaitsekindaid, mis tuleb iga koristuskorra järgselt pesta ja kuivatada või asendada uutega.

Kui tunned, et saame teid aidata mõistlikult piisava puhtuse loomisel, siis võta meiega ühendust! Kõikide meie teenuste eesmärk on saavutada vajatav puhtusaste võimalikult optimaalselt. Oluline, et koristuses tehtav liigutus võtaks maksimaalselt mustust kaasa!

Puhastusekspert koolituskalender on leitav siit

Lähinädalatel ilmub uuendatud raamat Koristamise A ja O. Raamatus on 24 leheküljele koondatud kõige olulisemad põhitõed koristamisest. Raamat on nii eesti kui vene keeles. Huvi korral võta meiega ühendust.

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi