fbpx

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Proovide võtmisel keskenduti puutepindadele ja meditsiinilistele seadmetele. Kokku tuvastati 60 erinevat mikroorganismi, nende hulgas 18 patogeeni. Umbes pooled nende proovide kaudu tuvastatud bakteritest leiti ka 2022. aasta jooksul patsientidelt kogutud kliinilistes proovides.

Rohkem infot uuringu kohta leiab sellelt lingilt.

 

Mainitud uuring toob välja, et meditsiiniasutustes on ennetavad tegevused nakkuste leviku vältimiseks kriitilise tähtsusega. Oluline on tuvastada parendamist vajavad tegevused nii puhastamises kui ka desinfitseerimises.

Meditsiiniasutustes on puhtusel teine tähendus, kui tavaelus. Mikroorganism, mille olemasolu tervete inimeste elukeskkonnas võib olla ohutu, võib haiglakeskkonnas põhjustada kellegi surma. Seega oluline on leida üles kohad, mille puhastamine on kriitilise tähtsusega. Puutepinnad on üheks selliseks kohaks. Kui „mustus on avastatud“, siis on oluline selle teadlik eemaldamine ning järjepidev soovitud puhtuse tulemuse hindamine. Eestis on kasutusel Skandinaavia standard EVS944 Puhtusenõuded tervishoiuasutustes, mis aitab määratleda vajaduspõhist puhtusastet, hinnata selle saavutamist ning määratleda kitsaskohad.

Järgmine EVS944 koolitus toimub juba märtsis 2024.

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi