fbpx

Uuenenud koristustööde standard INSTA800 ehk EVS 914:2020 on nüüd ilmunud!

Standard Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine ehk INSTA800 on aastast 2012 Eestis ametlik standard EVS 914. Tänaseks on Eestis INSTA kasutus üsna tavapärane ja paljudes asutustes on see aidanud luua ühtset arusaama puhtusest. Kasu standardist on esile toonud nii teenuse ostjad kui ka koristusfirmad.

Olulisemad tähelepanekud INSTA kasutajatelt:

  • Oluliselt on vähenenud klientide kaebused ja seetõttu jääb rohkem aega muudeks töödeks;
  • Ei vaielda asjatult pisiasjade üle, keskendutakse terviklikule puhtusele;
  • N-ö „INSTA objektide“ töödejuhatajate teised objektid on ka puhtamad ja klientide rahulolu suurem, osatakse parmini näha tulemust.

Põhjamaade standard INSTA 800 on loodud aastal 2000 ja see on kasutusel kokku 7-s riigis. 2018. aastal ilmus inglisekeelse standardi uustöötlus, mis on nüüd jõudnud ka Eesti standardisse. Standardis on olulisi uuendusi, mida standardi kasutajatel on kasulik teada.

Puhastuseksperdil on tulemas teadmiste tase 3 koolitused eesti ja vene keeles, kus teadmisi jagatakse juba uue standardi järgi:

  • 8., 9., 15. detsember eesti keeles, info siin

Kõigil, kellel on teadmiste tase 3 koolitus varasemalt läbitud, on nüüd õige aeg mõelda teadmiste uuendamisele ning viia ennast kurssi uue standardiga. Selleks pakub Eesti Standardikeskus koolitust 10. novembril.

Puhastuseksperdi poolt pakutav koolitus toimub:

  • 21. oktoober, info siin
  • e-koolitus 29.oktoober, info siin

Uue standardi saad soetada Eesti Standardikeskuse E-poest.

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi