fbpx

Desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kutselise kasutaja pädevuskoolitus (9 akadeemilist tundi)

21.11.2023 - 21.11.2023

Puhas elukeskkond on paljudes kohtades kõige muu alus, see loob tingimused põhitegevusteks. Puhtus ei ole alati silmaga mõõdetav, välisel vaatlusel võib olla pind puhas, aga kõrgemate hügieeninõuetega kohtades on vajadus mikrobioloogiliselt puhaste pindade järgi. See toob kaasa vajaduse kasutada desinfitseerivaid aineid ehk biotsiide. Selliste ainete kasutamine tähendab mikroorganismide taseme viimist ohutule tasemele. Desinfitseerimist tuleb osata teha õigesti, et hävitatud saaks mikroobid, mida on vaja hävitada, olles samal ajal ohutu inimestele ja ümbritsevale keskkonnale. Oluline on mõista kuidas mõjutab desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutamine enda ja teiste tervist ning heaolu.

Desinfitseerivate ainete ehk biotsiidide kasutamist kutsealases tegevuses reguleerib Biotsiidi seadus. Biotsiidi kutseline kasutaja on isik, kellel on asjakohane ettevalmistus ja kes kasutab majandus- või kutsetegevuse käigus biotsiide, mis on biotsiidi turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks antud loaga või registreerimistunnistusega ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

Biotsiidi kutselise kasutaja koolituse õppekava peab olema kinnitatud Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidus.

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada ohutult ja tulemuslikult pindade desinfitseerimiseks kasutatavaid biotsiide.

Sihtrühm: Koristamisega tegelevad inimesed, puhastustööde juhid jt kes vastutavad pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavate ainete kasutamise eest või kasutavad ise vastavaid aineid

Koolitusgrupi suurus: 6-30 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õigusaktidest
 • Mikroorganismide üldisemad leviku põhimõtted
 • Biotsiidide kasutus- ja ohutusjuhendid
 • Biotsiidide valik
 • Aseptiline tööviis
 • Pindade saastatus ja eripära, selle eemaldamine
 • Koristusplaan
 • Biotsiidi kasutuse tulemuse hindamine
 • Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid

Õpiväljundid:

 • Teab biotsiidiseadusest jt õigusaktidest tulenevaid kohustusi
 • Teab mikroorganismide üldisemaid leviku põhimõtteid ja paljunemist soodustavaid tingimusi
 • Leiab olulise informatsiooni ohutuskaardilt, k.a vajatavad isikukaitsevahendid, biotsiidi säilitamine
 • Teeb käte antiseptikat ja töötab koristamisel aseptiliselt
 • Teab biotsiidi kasutamise eripärasid
 • Teab desinfitseerimise tulemuslikkust mõjutavaid tegureid
 • Teab lihtsamaid viise desinfitseerimise tulemuslikkuse hindamisel

Õppe alustamise tingimused – baasteadmised koristamisest.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Koolitus toimub Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastusteenindaja – juhendaja tase 4;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;

Puhastustööde juht tase 5;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

B.3.1. Suurpuhastus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
21.11.2023, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): MS Teams

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 169 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi