fbpx

Helge Alt

Haridus, koolitused

 • Haridus, koolitused
  • Tartu Ülikool pedagoogika teadusmagister
  • Tallinna Pedagoogikaülikool (tänane Tallinna Ülikool) cum laude kodunduse, käsitöö, joonestamise, keemia õpetaja
  • Täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse
  • Enesetäiendused Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Inglismaal, Hollandis, Itaalias jne
  • Coachi koolitus
  • Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimise ja hindamise standardi INSTA 800 (Eestis EVS 914:2012) III  ja IV  teadmiste taseme sertifikaadid, välja antud Taani sõltumatu sertifitseerimisorgani poolt

Kogemus koristusvaldkonnas

Koristusvaldkonnas alates 1993.aastast. Aastate jooksul on kogunenud hulgaliselt põnevaid väljakutseid ja meeldivaid kogemusi koolitaja ning konsultandina.

Eriti nauditavad on olukorrad, kus saab kaasa aidata töö efektiivsuse tõstmisele ning tulemusega on rahul kõik osapooled – kulud vähenevad, töö muutub kergemaks ja kvaliteet paraneb. Usun, et puhtust saab luua kergelt ja meeldivalt, selleks on oluline, et iga liigutus võtaks maksimaalselt mustust kaasa. Koristuses see tegevus, need liigutused, mis mustust ei eemalda, on üleliigne töö. Kui üleliigne töö lõpetada, siis saab hulgaliselt asjatut tööaega säästa, ehk koristuse efektiivusust tõsta. Selles usus tegutsen koolitaja ja konsultandina.

 • Alates 2003.aastast puhastusteeninduse kutsekomisjoni esimees
 • Teeninduse kutsenõukogu liige
 • Olnud eestvedajaks standardite „Koristusvaldkonna sõnavarastandardi EVS 900:2008“ ja  „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine EVS 914:2012“ koostamisel
 • Osalenud kodumajanduse valdkonna riiklike õppekavade koostamisel
 • Olnud mitmete puhastusvaldkonna raamatute autoriks või retsensendiks, avaldanud hulgaliselt koristusalaseid artikleid, Eesti esimeste puhastusvaldkonna õppefilmide üks autoritest
 • Esinenud mitmetel valdkonna rahvusvahelistel seminaridel Eestis, Venemaal, Lätis, Poolas, Hollandis, Soomes jne.
 • Osalenud Erasmus+ projektis HIT (Hospital Cleaners Innovatiove Training- Haigla koristajate innovatiivne väljaõpe) 2016-2018
 • Euroopa Liidu, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 SAFHY ohutus ja hügieen – turvalisem keskkond töörühma liige
 • Osalenud Erasmus+ projektis CIH (Cleaning in healthcare – tervishoiuasutusete koristamine) 2014-2016
 • Erasmus + projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning-INSTA800“ 2019-2022 projektijuht

Töökeeled

 • eesti
 • vene
 • inglise
 • soome

Teadlikult loodud puhtus

Me võitleme nähtamatu vaenlasega – SARS-CoV-2. Silmaga ei ole võimalik hinnata, mis eemaldab viiruse pinnalt ja mis mitte. Teadlikkus on senisest veelgi olulisem.
Oleme viimastel nädalatel palju võtnud erinevatest kohtades orgaanilise mustuse, mikroobide kasvu ja koristusmeetodite tulemuslikkuse hindamiseks proove. Võime väita, et kõik võetud proovid räägivad ühte keelt.

Loe edasi

Desinfitseerimine – kuidas seda teha ja mis on eesmärk?

Puhastusekspert koostöös Terviseametiga jagab soovitusi viiruse leviku tõkestamisel

Loe edasi

Targalt puhtaks ka eriolukorras

Head kliendid ja koostööpartnerid!

Loe edasi

Puhastuseksperti soovitused Terviseameti väljastatud juhiste täitmiseks

2. märtsil 2020 andis Terviseamet välja soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teades igapäevaselt koristamise kitsaskohti, anname lisasoovitusi, et ametlikes soovitustes kirjas olev aitaks tagada soovitud tulemused teie asutuses ja kodus. Terviseameti juhendi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks leiate siit 

Loe edasi