fbpx

Helge Alt

Haridus, koolitused

 • Tallinna Pedagoogikaülikool (tänane Tallinna Ülikool) cum laude kodunduse, käsitöö, joonestamise, keemia õpetaja
 • Tartu Ülikool pedagoogika teadusmagister
 • Täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse
 • Enesetäiendused Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Inglismaal, Hollandis, Itaalias jne
 • Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimise ja hindamise standardi INSTA 800 (Eestis EVS 914:2012) III  ja IV  teadmiste taseme sertifikaadid, välja antud Taani sõltumatu sertifitseerimisorgani poolt

Kogemus koristusvaldkonnas

1993. aastal peale ülikooli lõpetamist asus tööle Väike-Maarja Õppekeskusesse, peale käsitöö pidi õpetama veel paljusi teisi aineid, nende hulgas oli ka koristamine. Esialgu tundus 40 tundi koristamise õpetamist lõputult pikk ja mõttetu. Oktoobris 1993.a. noore õpetajana sattus kodumajanduseõpetajate täiendkoolitusele, kus Soome kodumajanduse õpetajad püüdsid selgeks teha mida tähendab professionaalne puhastusteenindus. See saigi saatuslikuks – tuli arusaamine, et väga väikesed nipid võivad koristamise muuta meeldivaks ja kergeks tegevuseks. Tänaseks on kogemust koristusalal koolitajana ja konsultandina üle 20 aasta.
Aastate jooksul on kogunenud hulgaliselt põnevaid väljakutseid ja meeldivaid kogemusi sõltumatu koolitaja ning konsultandina puhastusvaldkonnas. Eriti nauditavad on olukorrad, kus saab kaasa aidata töö efektiivsuse tõstmisele ning tulemusega on rahul kõik osapooled- kulud vähenevad, töö muutub kergemaks ja kvaliteet paraneb.

 • Alates 2003.aastast puhastusteeninduse kutsekomisjoni esimees
 • Teeninduse kutsenõukogu liige
 • Olnud eestvedajaks standardite „Koristusvaldkonna sõnavarastandardi EVS 900:2008“ ja  „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine EVS 914:2012“ koostamisel
 • Osalenud kodumajanduse valdkonna riiklike õppekavade koostamisel
 • Olnud mitmete puhastusvaldkonna raamatute autoriks või retsensendiks, avaldanud hulgaliselt koristusalaseid artikleid, Eesti esimeste puhastusvaldkonna õppefilmide üks autoritest
 • Esinenud mitmetel valdkonna rahvusvahelistel seminaridel Eestis, Venemaal, Lätis, Poolas, Hollandis, Soomes jne.

Töökeeled

 • eesti
 • vene
 • inglise
 • soome

Miks tasub üle minna tulemuspõhisele koristusele ehk EVS 914:2012 (INSTA) standardile?

Standardit kasutatakse  järjest rohkem koristusteenuse ostmisel, müümisel ja tulemuste hindamisel. Kasutajate kogemuse põhjal võib väita, et antud standard teeb kõikide koristusteenuse osapoolte elu kergemaks.

Loe edasi

Koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega õpetame ka ajateenijaid koristama kergemalt ja tulemuslikumalt

Alustasime koostöös Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega projekti, mille tulemusena valmib õppevideo ajateenistuses olevatele ajateenijatele.

Loe edasi