fbpx

Koristusteenuse müümine

21.05.2024 - 21.05.2024

Millised eeldused on koristusteenuse edukaks müügiks? Kuidas müüa teenust selliselt, et tulemus oleks soovitud ja üheselt mõistetav nii juhtkonnale, pakkumise tegijale, töö tellijale, puhastustööde juhile kui ka puhastusteenindajale? Koolitusel käsitletakse koristusteenuse hinda kujundavaid tegureid ning koristusteenuse osutamise eripärasid.

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija teadmisi millistest komponentidest koosneb koristusteenuse hind ning omad teadmisi, kuidas hinda õigesti kalkuleerida.

Sihtrühm: Koristusteenuse müüjad, planeerijad, eelarvestajad jt.

Koolitusgrupi suurus: 6-20 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele
 • Koristusteenusesse investeerimise kasu
 • Kõiki osapooli rahuldav leping
 • Koristusteenuse hinna moodustumine, alapakkumised
 • Pakkumiste koostamine, tüüpdokumendid
 • Hangetes asjakohaste täpsustavate küsimuste küsimine
 • Eristumine konkurentsitihedal turul
 • Optimaalse tööjõudluse määratlemine, kogemuslik ruutmeeter

Õpiväljundid:

 • Selgitab, miks tasub investeerida koristamisse;
 • Teab, millest sõltub reaalne tööaeg koristuses ja oskab sellest lähtuvalt koostada müügikalkulatsioone;
 • Omab ideid eristumiseks puhastusteenuse turul.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Koolitus toimub Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5
B.3.4. Puhastustööde juhtimine

 1. koostab objekti heakorratööde eelarve, arvestades sise- ja/või välikoristuse tööde mahtu, sagedust, tööjõukulu ning vajaminevaid masinaid, tarvikuid ja aineid;

Koolitajad: Merlin Salu

Koolituse info

Toimumisajad:
21.05.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: MS Teams

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Akadeemiline maht: 9 akadeemilist tundi

Õppepäevade maht: 1 õppepäev

Hind: 169 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi