fbpx

Desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kutselise kasutaja pädevuskoolitus (9 akadeemilist tundi, vene keeles)

19.12.2023 - 19.12.2023

Puhas elukeskkond on paljudes kohtades kõige muu alus, see loob tingimused põhitegevusteks. Puhtus ei ole alati silmaga mõõdetav, välisel vaatlusel võib olla pind puhas, aga kõrgemate hügieeninõuetega kohtades on vajadus mikrobioloogiliselt puhaste pindade järgi. See toob kaasa vajaduse kasutada desinfitseerivaid aineid ehk biotsiide. Selliste ainete kasutamine tähendab mikroorganismide taseme viimist ohutule tasemele. Desinfitseerimist tuleb osata teha õigesti, et hävitatud saaks mikroobid, mida on vaja hävitada, olles samal ajal ohutu inimestele ja ümbritsevale keskkonnale. Oluline on mõista kuidas mõjutab desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kasutamine enda ja teiste tervist ning heaolu.

Desinfitseerivate ainete ehk biotsiidide kasutamist kutsealases tegevuses reguleerib Biotsiidi seadus. Biotsiidi kutseline kasutaja on isik, kellel on asjakohane ettevalmistus ja kes kasutab majandus- või kutsetegevuse käigus biotsiide, mis on biotsiidi turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks antud loaga või registreerimistunnistusega ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

Biotsiidi kutselise kasutaja koolituse õppekava peab olema kinnitatud Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidus.

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada ohutult ja tulemuslikult pindade desinfitseerimiseks kasutatavaid biotsiide.

Sihtrühm: Koristamisega tegelevad inimesed, puhastustööde juhid jt kes vastutavad pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavate ainete kasutamise eest või kasutavad ise vastavaid aineid

Koolitusgrupi suurus: 6-30 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õigusaktidest
 • Mikroorganismide üldisemad leviku põhimõtted
 • Biotsiidide kasutus- ja ohutusjuhendid
 • Biotsiidide valik
 • Aseptiline tööviis
 • Pindade saastatus ja eripära, selle eemaldamine
 • Koristusplaan
 • Biotsiidi kasutuse tulemuse hindamine
 • Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid

Õpiväljundid:

 • Teab biotsiidiseadusest jt õigusaktidest tulenevaid kohustusi
 • Teab mikroorganismide üldisemaid leviku põhimõtteid ja paljunemist soodustavaid tingimusi
 • Leiab olulise informatsiooni ohutuskaardilt, k.a vajatavad isikukaitsevahendid, biotsiidi säilitamine
 • Teeb käte antiseptikat ja töötab koristamisel aseptiliselt
 • Teab biotsiidi kasutamise eripärasid
 • Teab desinfitseerimise tulemuslikkust mõjutavaid tegureid
 • Teab lihtsamaid viise desinfitseerimise tulemuslikkuse hindamisel

Õppe alustamise tingimused – baasteadmised koristamisest.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Koolitus toimub Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastusteenindaja – juhendaja tase 4;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;

Puhastustööde juht tase 5;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

B.3.1. Suurpuhastus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

Koolitajad: Irina Kosorotova

Koolituse info

Toimumisajad:
19.12.2023, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 169 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi