fbpx

Aimi Vaimel

Haridus, koolitused 

  • Kõrgharidus – Eesti Põllumajandusülikool
  • Koolituskeskus Reiting, täiskasvanute koolitaja koolitus
  • Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimise ja hindamise standardi INSTA 800 (Eestis EVS 914:2020) 3. teadmiste tase
  • Enesetäiendused Puhastusekspert OÜ-s alates 2019. aastast
  • Puhastusteenindaja – juhendaja tase 4
  • Täiskasvanute koolitaja tase 5

Kogemus koristusvaldkonnas 

  • Puhastusekspert OÜ-s koolitaja alates 2019. aastast
  • Puhastusteeninduse kutseandmise hindamiskomisjoni liige alates 2019. aastast
  • Koolitanud töötuid ja puudega inimesi puhastusvaldkonnas

Töökeeled

  • eesti

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi

Desinfitseerimine teaduslikust vaatenurgast

Desinfitseeriva puhastusaine tõhusust mõjutab toote mõjuaine, selle osakaal, seega ka doseering. Õiged doseeringud on võimalik saavutada vaid aineid ja vett täpselt mõõtes. Aine tootja juhised tuleb hoolega läbi lugeda ning neisse tõsiselt suhtuda. Oluline on kasutusturvalisus ja mõju pinnakatetele. Mustus mõjutab aine desinfitseerimisvõimet, vastavalt sellele tuleb valida sobiv puhastusmeetod, aine üksi ei toimi.

Loe edasi

Osalemine rahvusvahelised projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

Osaleme uues rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“ ning selle avakohtumine toimus juba 24.-25. jaanuar 2022.

Loe edasi