fbpx

Hallitusest – puust ja punaseks

Käesolev raamat annab ülevaate hallitusseentest meie elukeskkonnas. Kuna inimene veedab meie kliimavöötmes üle 80% ajast siseruumides, siis keskendub raamat sisekliimale ning seal levivatele ning arenevatele hallitusseentele. Raamatu autori eesmärgiks on anda rohkem teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes.

45,00 

Kategooria:

Käesolev raamat annab ülevaate hallitusseentest meie elukeskkonnas. Teema on ääretult lai, sest hallitusseente liike on hinnanguliselt üle pooleteist miljoni. Kuna inimene veedab meie kliimavöötmes üle 80% ajast siseruumides, siis keskendub raamat sisekliimale ning seal levivatele ning arenevatele hallitusseentele. Sisekliimat saame me ka lihtsamalt kontrollida ning vajadusel mõjutada, sest hoonete sisemus on ülejäänud keskkonnast eraldatud. Raamatu autori eesmärgiks on anda rohkem teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes. Sellele teadmisele tuginedes saame vajadusel vähendada hallitusseente osakeste arvukust ning kontrollida liikide levikut.

Raamatu koostamisel on kasutatud paljude eluvaldkondade spetsialistide abi. Mikrobioloogid, ehitusinsenerid, tervishoiutöötajad ja paljude teiste eluvaldkondade uurijad on andnud oma sisendi raamatusse. Siiski on raamatu sisu kõige rohkem keskendunud ehitustemaatikale, sest hallitusseente kasvutingimused sisekeskkonnas on otseselt mõjutatud hoonete omadustest ning kasutusest. Seene liigi teadmine on hea, kuid veel olulisem on levikupõhjuste analüüs ja ennetamine. Ehitusfüüsika alased teadmised aitavad selgemalt mõista hallitusseente arengukeskkonna mõjutamise võimalusi.

„Hallitusseentest – puust ja punaseks“ on mõeldud esmajärjekorras elamute, büroohoonete, õppeasutuste, üldkasutatavate hoonete ja muude ehitiste kasutajatele, sõltumata vanusest, soost, erialast ja haridustasemest. Raamat on kirjutatud igale inimesele arusaadavas kirjaviisis ehk „puust ja punaseks“ meetodil. Keerulised mõisted ja valemid on lahti kirjutatud ja autori kogemuste põhjal saadud näidetega rikastatud. Raamatut lugedes ja selles toodud nõuandeid järgides on võimalik oluliselt parandada oma elukeskkonda ning selle kaudu pikendada tervena elatud aastaid.

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi