fbpx

Alustasime objektiivse tööaja määratlemise katsetega

Puhastusekspert eestvedamisel arendame INSTA800 kasutamisega seonduvat tööprotsesse rahvusvahelises projektis „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800“, milles osalevad veel kuue riigi partnerid.

Esimese eesmärgina valmis juhendmaterjal standardi INSTA 800 edukaks kasutamiseks, kuhu on koondatud kõigi projektis osalevate riikide kogemused. Juhendmaterjaliga saad tutvuda siin.

Teiseks eesmärgiks on teha 1 200 katset, et selgitada välja viie tüüpruumi – kontori, koridori, WC, klassi ja trepi koristuse tööaja maatriksid. Loodame välja selgitada ruumide koristusajad alustades koristamist erinevatelt mustuseastmetelt saavutades erinevaid puhtuseastmeid. Katsed toimuvad erinevates riikides sarnaste reeglite järgi, et tagada andmete usaldusväärsus. Püüame mõõta vaid puhtuseastmest tingitud tööaja erinevusi, muud mõjutegurid minimaliseeritakse nii palju kui võimalik.

Kuna Soomes on koristustööde aja- ja meetodistandardeid välja töötatud aastast 1972, siis tööaja mõõdistuse protsessides tugineme Soome kogemusele ja tegevusi juhib Soome Koristustehniline Liit (SSTL).

Esimeste katsete käigus kogetud õppetunnid:

  • üle poolte ruumidest on põrand olnud puhas ja poleks vajagi põrandat puhastada, kui vaid siis kohati prahti ja prügi eemaldada. Puudus tegelik vajadus tervet põrandat mopiga puhastada.
  • põrandaid puhastatakse tavaliselt iga päev. Samas jäävad olulised puutepinnad ja mööbel puhastamata. Peamine põhjus, mis tuuakse- pole aega! Aeg aga kulub puhta põranda puhastamisele.

Kõik projektis osalevad partnerid kasutavad katsete läbi viimisel Vileda tarvikuid. Täname Viledat, kes toetas meie katsete läbiviimist professionaalsete koristustarvikutega!

Kas teate kui palju kulub rohkem aega kui klient eeldab näiteks puhtuse astet 4 puhtuse astme 3 asemel?
Jälgige meid, jagame regulaarselt katsete käigus tehtud avastusi!

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi