fbpx

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Analüüsisime Puhastuseksperdi poolt 2023 esimesel poolaastal erinevates asutustes ja erinevate puhastusfirmade koristatavatel objektidel läbi viidud koristustööde kvaliteedi hindamiste tulemusi. Rõõm on tõdeda, et 85% läbi viidud kvaliteedi hindamistest vastas ruumide seisukord kokkulepitud puhtuse tasemele.

Puhtusest ühel viisil aru saada on alati väljakutse, kui ei ole millelegi tugineda. Puhastusekspert kasutab koristustööde kvaliteedi hindamisel standardit EVS914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine (INSTA800), mida on kasutatud Põhjamaades juba üle 20 aasta. Standardi tugevaks küljeks on süsteem, mis annab võimaluse saada objektiivne ülevaade/ hinnang kogu objektist, samal ajal hinnates vaid väikest osa ruumidest. Pikaaegne kogemus on näidanud, et standardile tuginev koristuskvaliteedijuhtimine õigustab ennast igati, sest nii tekib ülevaade erinevate koristustaset ja juhtimist mõjutavate faktoritele:

  • standardi kasutamine määrab nõutava puhtuse taseme objektil;
  • kuna puhtuse tase on määratletud, kujuneb välja koristuse vajadus – koristatakse vaid siis kui on vaja, samuti aitab see määratleda koristustegevuse metoodiliselt;
  • standardi kasutuselevõtt toetab objekti auditeerimist vajaminevate koristustarvikute ja puhastusainete koguse osas;
  • puhastusteenindajal tekib võimalus ja arusaam, millised kohad objektil vajavad rohkem tööaega ja millised vähem, niimoodi suureneb tehtava töö väärtus.

Aastatel 2019 – 2022 vedas Puhastusekspert rahvusvahelist Erasmus+ projekti, mis tõi kokku standardi 7 kasutajamaa spetsialistid. Jagatud kogemused, ühiselt loodud uued väärtused on olnud meile kõigile olulised.

Projekti tulemustega saab tutvuda SIIN.

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi