fbpx

Projekti tulemused

1. INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise

Juhendmaterjal on loodud selgitamaks standardi INSTA 800 kasutajatele erinevaid situatsioone, mis on seotud puhastusteenuse müümise, ostmise ja hindamisega. Käsiraamat annab praktilisi nippe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, mis võivad tekkida standardi INSTA 800 kasutamisel puhastusteenuse ostmisel/müümisel/hindamisel.

Selle juhendi koostamiseks intervjueeriti 77 ettevõtet erinevates riikides (Eesti 16, Läti 1, Soome 15, Island 3, Rootsi 15, Taani 27), kus kasutatakse standardit INSTA 800.

Juhised:

2. Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile

Aruandes esitatakse ajamõõtmiste tulemused, et teha kindlaks, kuidas mustuse kogus ja soovitud puhtusaste mõjutavad puhastusaega. Aega mõõdeti viies standardruumis: kontori-, tualett- ja klassiruum, koridor ning trepp. Kontoriruumi mõõtmised tehti ruumides, kus on nii kõva- kui ka vaipkattega põrand. Selle aruande koostamiseks tehti üle 800 ajamõõtmise Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis. Mõõtmised tõid esile, kuidas määrdumine ja soovitud kvaliteeditase mõjutavad puhastusaega, kui tähtis on mõista standardi sisu, osata tuvastada mustust ja kui olulised on koristusalased teadmised. Saadud andmete alusel saab analüüsida, kui palju suurendab kvaliteeditaseme tõstmine puhastuskulu, kuna tööjõukulud moodustavad puhastuskuludest suurima osa. Mõõtmistega tehti kindlaks ka asjaolud, mis võimaldavad nii kliendil kui ka teenusepakkujal puhastuskulusid vähendada.

Maatriksid:

Lühiraportid:

3. Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 

Viisime läbi eksperimentaalsed koolitused suvel 2022. Koolituste tulemusel ja katsetustel saame nüüd pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele. Teadmiste tase 2 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks puhastusteenindajatele. Teenuse tellija teadmiste tase 1 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks kliendile.

Juhendid

4. Mõõtevahenditega kontrollimine

Rootsi partneril Boragol on laialdased kogemused instrumentidega mõõtmisel; kõigil partneritel seda pole ja igal pool mõõtmist ei tehta. Siin on videod ja fotod läike ja tolmu mõõtmisest

Läike mõõtmine

Tolmususe mõõtmine

 

Artiklid

Vaata kõiki

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi