fbpx

Projekti tulemused

1. INSTA800 kasutamise põhimõtted läbi kasutuskogemuste kaardistamise

Juhendmaterjal on loodud selgitamaks standardi INSTA 800 kasutajatele erinevaid situatsioone, mis on seotud puhastusteenuse müümise, ostmise ja hindamisega. Käsiraamat annab praktilisi nippe probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, mis võivad tekkida standardi INSTA 800 kasutamisel puhastusteenuse ostmisel/müümisel/hindamisel.

Selle juhendi koostamiseks intervjueeriti 77 ettevõtet erinevates riikides (Eesti 16, Läti 1, Soome 15, Island 3, Rootsi 15, Taani 27), kus kasutatakse standardit INSTA 800.

Juhised:

2. Koristusaegade maatriksid viiele tüüpruumile

Aruandes esitatakse ajamõõtmiste tulemused, et teha kindlaks, kuidas mustuse kogus ja soovitud puhtusaste mõjutavad puhastusaega. Aega mõõdeti viies standardruumis: kontori-, tualett- ja klassiruum, koridor ning trepp. Kontoriruumi mõõtmised tehti ruumides, kus on nii kõva- kui ka vaipkattega põrand. Selle aruande koostamiseks tehti üle 800 ajamõõtmise Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis. Mõõtmised tõid esile, kuidas määrdumine ja soovitud kvaliteeditase mõjutavad puhastusaega, kui tähtis on mõista standardi sisu, osata tuvastada mustust ja kui olulised on koristusalased teadmised. Saadud andmete alusel saab analüüsida, kui palju suurendab kvaliteeditaseme tõstmine puhastuskulu, kuna tööjõukulud moodustavad puhastuskuludest suurima osa. Mõõtmistega tehti kindlaks ka asjaolud, mis võimaldavad nii kliendil kui ka teenusepakkujal puhastuskulusid vähendada.

Maatriksid:

Lühiraportid:

3. Efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmiste tasemetele 

Viisime läbi eksperimentaalsed koolitused suvel 2022. Koolituste tulemusel ja katsetustel saame nüüd pakkuda kõige tõhusamad viisid, kuidas standardi kasutajaid õpetada, et aidata kaasa standardi efektiivsele kasutusele. Teadmiste tase 2 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks puhastusteenindajatele. Teenuse tellija teadmiste tase 1 koolitusprogramm- ja metoodika on mõeldud kasutamiseks kliendile.

Juhendid

4. Mõõtevahenditega kontrollimine

Rootsi partneril Boragol on laialdased kogemused instrumentidega mõõtmisel; kõigil partneritel seda pole ja igal pool mõõtmist ei tehta. Siin on videod ja fotod läike ja tolmu mõõtmisest

Läike mõõtmine

Tolmususe mõõtmine

 

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi