fbpx

Rahvusvaheline projekt „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

24.-25. jaanuar 2022 toimus Tallinnas Erasmus+ projekti „Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents“ avakohtumine.

Ergonoomikat on järjest enam rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse eesmärkide täitmiseks. Koristamine on füüsiliselt raske töö, mis toimub erinevates keskkondades ja tervist mõjutavad keemilised, bioloogilised, füüsilised ja vaimsed faktorid. Hetkel on selles osas suur teadmatus ja ei osata ohtusid ja riske näha. Kui ei teata ohtusid, siis ei ole võimalik neid ka vältida. Keeruliseks teeb asjaolu, et paljude probleemide tagajärjed annavad tunda hiljem, ei ole koheselt näha, tunda.  Loodame projektiga teadvustada koristusvaldkonna enamlevinud tööõnnetuste ja kutsehaiguste põhjuseid. Muuta valdkonda teadlikumaks olemasolevatest ohtudest ja riskidest.

Puhastusekspert OÜ õppematerjalid koristamise ergonoomika valdkonnas on välja töötatud 20 aastat tagasi ja 2020 aastal hakkasime oma õppematerjali uuendama ning otsima uuemaid ergonoomika juhendeid. Konsulteerisime erinevate koristusvaldkonna spetsialistidega ning töötervishoiu spetsialistidega Eestis ja välismaal ning siis selgus, et selles valdkonnas materjale ei leidu.

Esitasime mais 2021 projektitaotluse Erasmus+ strateegilise koostööprojektile ja alustasime projektiga novembrist 2021. Projektis osalevad neli riiki – lisaks Eestile ka Ungari, Holland ja Soome. Puhastusekspert OÜ, projekti eestvedajal, on kogemus varasemate projektide tulemusliku levitamisega ja sihikindlalt tegelenud oma tegevuste reklaamimisega sotsiaalmeedias, mis on viimastel aastatel olnud peamine turunduskanal. Soome partner ProPuhtaus omab pikaaegset kogemust seminaride korraldamisega ja koristusvaldkonna artiklite kirjutamisega, Hollandi partneril SVS S.B. on hulgaliselt rahvusvahelisi kontakte koristusalastes professionaalsete ajakirjadega ning Ungari partner Brite-Sol omab pikaajalist, laialdast kogemust koristusvaldkonnas ning ettevõte on pühendunud töötajate tervishoiu jälgimisele.

Kuna enamus koristuse valdkonnas töötavatest inimestest ei oma erialast väljaõpet ning koolitus toimib asutustes kohapeal ja koolitajateks on peamiselt töödejuhatajad, kes ei oma koolitaja pädevusi, siis soovime projektiga pakkuda 20 enamlevinud kutsehaigusi ja tööõnnetusi põhjustava teguri ennetamiseks ning vältimiseks, lahendusi lihtsate õppefilmide näol. Selleks, et koolitused oleks tulemuslikud, seda ka töödejuhatajate poolt, kes ei ole väljaõppelt koolitajad, pakume koolituskava ja metoodika lühikirjelduse 20 olulisema probleemi ennetamiseks.

Projekti kestus on 3 aastat ja selle aja jooksul plaanime:

  • teostada koristusvaldkonnas 20 enamlevinud kutsehaigusi ja tööõnnetusi põhjustava probleemide analüüsi. Uuringusse kaasatakse 20 riiki.
  • kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimiseks välja töötatud koolitusmaterjalid koos 20 õppevideoga, piltmaterjaliga
  • koolitusprogramm 20 enamlevinud kutsehaiguse ja tööõnnetuse vältimiseks, mis on kättesaadav vabalt, tasuta projekti kodulehel ning kõikide partnerite lehekülgedel. Materjal tehakse võimalikult lihtsalt kätte saadavaks kõigile, kõikidest digitaalsetest seadmetest. Õppefilmid on avalikult youtubes leitavad.

Projektis osalevad partnerid:

Loodame eeltoodu ellu viimsel vähendada kutsehaiguseid ja tööõnnetusi koristuses vähemalt 10%, hetkel on iga 50 töötaja kohta 1 fikseeritud tööõnnetus või kutsehaigus aastas. Kui täidame projektis püsitatud eesmärgi info jõudmisega 84 000 inimeseni, siis statistiliselt on sellise hulga inimeste kohta aastas 1680 tööõnnetust või kutsehaigust. 10% on sellest 168, mida loodame aastas ära hoida. Olukorda täpsemalt loodame uurida Ungari koristusettevõttes läbi viidava materjalide juurutamise eksperimendi monitoorimisega. Lisaks sellele plaanime läbi viia tagasiside küsitlusi projekti tulemuste rakendumise kohta. Tulemusi loodame avalikustada, et innustada ettevõtteid laiemalt töö ergonoomiale tähelepanu pöörama.

Plaanime saavutada turvalise ja tervisliku töökeskkonna puhastusteenindajatele, keda on Euroopa Liidu maades üle 4 miljoni.

Projekti uudistega saad tutvuda siin:

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi