fbpx

Rahvusvaheline projekt „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

 

 

 

Projektis osalevad partnerid:

Rahvusvaheline projekt  “Cleaning Ergonomics- to Prevent Occupational Diseases and Accidents” sai alguse 2021 aasta sügisel ja kestab 3 aastat. Puhastusekspert OÜ õppematerjalid koristamise ergonoomika valdkonnas on välja töötatud 20 aastat tagasi ja kui 2020 aastal hakkasime oma õppematerjali uuendama ning otsima uuemaid ergonoomika juhendeid. Konsulteerisime erinevate koristusvaldkonna spetsialistidega ning töötervishoiu spetsialistidega Eestis ja välismaal ning siis selgus, et selles valdkonnas materjale ei leidu.

Projektis osalevad neli riiki – lisaks Eestile ka Ungari, Holland ja Soome. Puhastusekspert OÜ, projekti eestvedajal, on kogemus varasemate projektide tulemusliku levitamisega ja sihikindlalt tegelenud oma tegevuste reklaamimisega sotsiaalmeedias, mis on viimastel aastatel olnud peamine turunduskanal. Propuhtaus, Soome, esindaja Tarja Valkosalo’l on pikaajalised kogemused seminaride korraldamisega ja koristusvaldkonna artiklite kirjutamisega, SVS S.B., Holland, omab hulgaliselt rahvusvahelisi kontakte koristusalastes professionaalsete ajakirjadega ning Brite-Sol Kft, Ungari, omab pikaajalist, laialdast kogemust koristusvaldkonnas ning ettevõte on pühendunud töötajate tervishoiu jälgimisele.

Projekti raames tehtud koristusergonoomia uuringud ja tulemused on nähtaval SIIN

Projekti raames loodud 20 koristusergonoomia õppevideot on leitavad SIIN

Ergonoomiat on järjest enam rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse eesmärkide täitmiseks. Loodame projektiga teadvustada koristusvaldkonna enamlevinud tööõnnetuste ja kutsehaiguste põhjuseid. Muuta valdkonda teadlikumaks olemasolevatest ohtudest ja riskidest. Soovime projektiga pakkuda 20 enamlevinud kutsehaigusi ja tööõnnetusi põhjustava teguri ennetamiseks ning vältimiseks, lahendusi lihtsate õppefilmide näol. Selleks, et koolitused oleks tulemuslikud, seda ka töödejuhatajate poolt, kes ei ole väljaõppelt koolitajad, pakume koolituskava ja metoodika lühikirjelduse 20 olulisema probleemi ennetamiseks.

Projekti kestvus on 3 aastat ja selle aja jooksul plaanime:

  • teostada koristusvaldkonnas 20 enamlevinud kutsehaigusi ja tööõnnetusi põhjustava probleemide analüüsi. Uuringusse kaasatakse 20 riiki.
  • luua koolitusmaterjalid kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimiseks koos 20 õppevideoga ja piltmaterjaliga
  • luua koolitusprogramm 20 enamlevinud kutsehaiguse ja tööõnnetuse vältimiseks, mis on kättesaadav tasuta projekti kodulehel ning kõikide partnerite veebilehekülgedel. Materjal tehakse võimalikult lihtsalt kätte saadavaks kõigile, kõikidest digitaalsetest seadmetest. Õppefilmid on avalikult youtube’s leitavad.
24.-25. jaanuar 2022 toimus Tallinnas Erasmus+ projekti „Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents“ avakohtumine.

Loodame eeltoodu ellu viimsel vähendada kutsehaiguseid ja tööõnnetusi koristuses vähemalt 10%, hetkel on iga 50 töötaja kohta 1 fikseeritud tööõnnetus või kutsehaigus aastas. Kui täidame projektis püsitatud eesmärgi info jõudmisega 84 000 inimeseni, siis statistiliselt on sellise hulga inimeste kohta aastas 1680 tööõnnetust või kutsehaigust. 10% on sellest 168, mida loodame aastas ära hoida. Olukorda täpsemalt loodame uurida Ungari koristusettevõttes läbi viidava materjalide juurutamise eksperimendi monitoorimisega. Lisaks sellele plaanime läbi viia tagasiside küsitlusi projekti tulemuste rakendumise kohta. Tulemusi loodame avalikustada, et innustada ettevõtteid laiemalt töö ergonoomiale tähelepanu pöörama.

Plaanime saavutada turvalise ja tervisliku töökeskkonna puhastusteenindajatele, keda on Euroopa Liidu maades üle 4 miljoni.

Projekti uudistega saad tutvuda siin:

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi