fbpx

Projekti tulemused – uuringud

1. Puhastustööde koormuse mõju lihastele, kasutades nutikaid SmartWear rõivaid.

  • Mõõtmised viidi läbi projektis ErgoClean Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents
  • Mõõtmisel kasutati Smartwear rõivaid ja tehnoloogiat Soome firmalt Myontec. Särgis ja lühikestes pükstes olevaid liikumisandureid kasutati käte, õlapiirkonna ja reielihaste koormuse, lihastöö ajal tehtavate mikropauside arvu ja õlavarte kõrgendatud asendi mõõtmiseks. Tuleb märkida, et riietusega ei mõõdetud kõiki lihasgruppe, nt seljakoormuse mõõtmiseks Smartwear rõivaid ei kasutatud.
  • Koos kordustega tehti 111 testi. Mõnes katses tehti tööd teadlikult valesti, et näidata, kuidas halb ergonoomika tulemustes kajastub. Testid on osa ErgoClean projektist, kuhu on kaasatud Eesti, Soome, Ungari ja Hollandi esindajad. Puhastusmeetodid ja -tavad on riigiti erinevad. Sel põhjusel valiti testimiseks ka meetodid, mida kõigis projekti riikides tavaliselt ei kasutatud.
  • Tulemustega saad tutvuda SIIN:

Testid viidi Soomes  läbi 2022. aasta oktoobris ja novembris koostöös Keuda Puhastusteenuste töötajatega. Uuringutesse  kaasati kaks koristajat. Iga töötaja tegi testitud meetodite kaks kordust.

2. Puhastusteenindaja tööohutus

Kogusime kokku ning tegime kokkuvõtte saadaolevatest ergonoomiaalastest koolitusmaterjalidest. Materjalid on kogutud järgnevatest riikidest: Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Iirimaa, Ungari, Belgia, Šveits, Holland. Otsingute pealkirjad olid Ergonoomia, Ergonoomika, puhastusmeetodid, Ergonoomika erinevates ruumides, Ergonoomika ja tööohutus. Kahjuks pidime uuringute käigus tõdema, et väga vähesed riigid on selles valdkonnas koostanud kasutusjuheneid puhastusteenindajatele.
Kogutud juhendid on nähtavad SIIN

3. Koristustööde koormuse tervikuna käsitlemine 

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Puhastusteenindaja töötab päeva jooksul erinevates ruumides. Tema töökoht vahetub mitu korda päevas ning seetõttu puudub puhastusteenindajal kontroll töökeskkonna ergonoomia üle. Koristustööde ergonoomiat mõjutab aga töökeskkond oluliselt. Selle hulka kuuluvad ruumide seisukord ja pinnakattematerjalid, sisustus, ruumide puhtus ja korrasolek, ventilatsioon ja jäätmekäitlus.

Projekti raames tehti küsitlusi kuu aega nii puhastusteenindajate kui puhastustööde juhtide seas järgmistel teemadel:

  • Erinevad tegurid, mis takistavad puhastamist ja vähendavad ergonoomiat
  • Luu- ja lihaskonna vaevused puhastustöödel
  • Puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused oma töö füüsilisest ja vaimsest pingest
  • Puhastusteenindajate kogemus ergonoomikaalase koolituse piisavuse kohta töökohal
  • Puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused hõivatusest ja töötempo mõjutamisest

Raportiga saad tutvuda SIIN.

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi