fbpx

Projekti tulemused – uuringud

1. Puhastustööde koormuse mõju lihastele, kasutades nutikaid SmartWear rõivaid.

  • Mõõtmised viidi läbi projektis ErgoClean Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents
  • Mõõtmisel kasutati Smartwear rõivaid ja tehnoloogiat Soome firmalt Myontec. Särgis ja lühikestes pükstes olevaid liikumisandureid kasutati käte, õlapiirkonna ja reielihaste koormuse, lihastöö ajal tehtavate mikropauside arvu ja õlavarte kõrgendatud asendi mõõtmiseks. Tuleb märkida, et riietusega ei mõõdetud kõiki lihasgruppe, nt seljakoormuse mõõtmiseks Smartwear rõivaid ei kasutatud.
  • Koos kordustega tehti 111 testi. Mõnes katses tehti tööd teadlikult valesti, et näidata, kuidas halb ergonoomika tulemustes kajastub. Testid on osa ErgoClean projektist, kuhu on kaasatud Eesti, Soome, Ungari ja Hollandi esindajad. Puhastusmeetodid ja -tavad on riigiti erinevad. Sel põhjusel valiti testimiseks ka meetodid, mida kõigis projekti riikides tavaliselt ei kasutatud.
  • Tulemustega saad tutvuda SIIN:

Testid viidi Soomes  läbi 2022. aasta oktoobris ja novembris koostöös Keuda Puhastusteenuste töötajatega. Uuringutesse  kaasati kaks koristajat. Iga töötaja tegi testitud meetodite kaks kordust.

2. Puhastusteenindaja tööohutus

Kogusime kokku ning tegime kokkuvõtte saadaolevatest ergonoomiaalastest koolitusmaterjalidest. Materjalid on kogutud järgnevatest riikidest: Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Iirimaa, Ungari, Belgia, Šveits, Holland. Otsingute pealkirjad olid Ergonoomia, Ergonoomika, puhastusmeetodid, Ergonoomika erinevates ruumides, Ergonoomika ja tööohutus. Kahjuks pidime uuringute käigus tõdema, et väga vähesed riigid on selles valdkonnas koostanud kasutusjuheneid puhastusteenindajatele.
Kogutud juhendid on nähtavad SIIN

3. Koristustööde koormuse tervikuna käsitlemine 

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Puhastusteenindaja töötab päeva jooksul erinevates ruumides. Tema töökoht vahetub mitu korda päevas ning seetõttu puudub puhastusteenindajal kontroll töökeskkonna ergonoomia üle. Koristustööde ergonoomiat mõjutab aga töökeskkond oluliselt. Selle hulka kuuluvad ruumide seisukord ja pinnakattematerjalid, sisustus, ruumide puhtus ja korrasolek, ventilatsioon ja jäätmekäitlus.

Projekti raames tehti küsitlusi kuu aega nii puhastusteenindajate kui puhastustööde juhtide seas järgmistel teemadel:

  • Erinevad tegurid, mis takistavad puhastamist ja vähendavad ergonoomiat
  • Luu- ja lihaskonna vaevused puhastustöödel
  • Puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused oma töö füüsilisest ja vaimsest pingest
  • Puhastusteenindajate kogemus ergonoomikaalase koolituse piisavuse kohta töökohal
  • Puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused hõivatusest ja töötempo mõjutamisest

Raportiga saad tutvuda SIIN.

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi