fbpx

Osalemine rahvusvahelised projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

Osaleme uues rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“ ning selle avakohtumine toimus juba 24.-25. jaanuar 2022.

Ergonoomikat on järjest enam rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse eesmärkide täitmiseks. Koristamine on füüsiliselt raske töö, mis toimub erinevates keskkondades ja tervist mõjutavad keemilised, bioloogilised, füüsilised ja vaimsed faktorid. Hetkel on selles osas suur teadmatus ja ei osata ohtusid ja riske näha. Kui ei teata ohtusid, siis ei ole võimalik neid ka vältida. Keeruliseks teeb asjaolu, et paljude probleemide tagajärjed annavad tunda hiljem, ei ole koheselt näha, tunda.

Esitasime mais 2021 projektitaotluse Erasmus+ strateegilise koostööprojektile ja alustasime projektiga novembrist 2021. Projektis osalevad neli riiki – lisaks Eestile ka Ungari, Holland ja Soome.

Projekti kestus on 3 aastat ja selle aja jooksul plaanime:

  • teostada koristusvaldkonnas 20 enamlevinud kutsehaigusi ja tööõnnetusi põhjustava probleemide analüüsi;
  • kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimiseks välja töötatud koolitusmaterjalid;
  • koolitusprogramm 20 enamlevinud kutsehaiguse ja tööõnnetuse vältimiseks.

Loe tervet artiklit SIIT.

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi

Desinfitseerimine teaduslikust vaatenurgast

Desinfitseeriva puhastusaine tõhusust mõjutab toote mõjuaine, selle osakaal, seega ka doseering. Õiged doseeringud on võimalik saavutada vaid aineid ja vett täpselt mõõtes. Aine tootja juhised tuleb hoolega läbi lugeda ning neisse tõsiselt suhtuda. Oluline on kasutusturvalisus ja mõju pinnakatetele. Mustus mõjutab aine desinfitseerimisvõimet, vastavalt sellele tuleb valida sobiv puhastusmeetod, aine üksi ei toimi.

Loe edasi

Osalemine rahvusvahelised projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

Osaleme uues rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“ ning selle avakohtumine toimus juba 24.-25. jaanuar 2022.

Loe edasi