fbpx

Desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kutselise kasutaja pädevuskoolitus

26.11.2024 - 26.11.2024

Desinfitseerivate ainete ehk biotsiidide kasutamine tähendab mikroorganismide taseme viimist ohutule tasemele. Desinfitseerivate ainete kasutamisel on oluline mõista, kuidas need mõjutavad enda ja teiste tervist ning heaolu. Desinfitseerimisel on õiged töövõtted vältimatud, et hävitatud saaksid mikroobid, mida on vaja hävitada ja samal ajal oleks tegevus ohutu inimestele ja ümbritsevale keskkonnale.

Desinfitseerivate ainete ehk biotsiidide kasutamist kutsealases tegevuses reguleerib Biotsiidi seadus. Biotsiidi kutseline kasutaja on isik, kellel on asjakohane ettevalmistus ja kes kasutab majandus- või kutsetegevuse käigus biotsiide, mis on biotsiidi turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks antud loaga või registreerimistunnistusega ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

Biotsiidi kutselise kasutaja koolituse õppekava peab olema kinnitatud Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidus.

Koolituse maht: 9 akadeemilist tundi, millest 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada ohutult ja tulemuslikult pindade desinfitseerimiseks kasutatavaid biotsiide.

Sihtrühm: Koristamisega tegelevad inimesed, puhastustööde juhid jt kes vastutavad pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavate ainete kasutamise eest või kasutavad ise vastavaid aineid

Koolitusgrupi suurus: 6-30 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õigusaktidest
 • Mikroorganismide üldisemad leviku põhimõtted
 • Biotsiidide kasutus- ja ohutusjuhendid
 • Biotsiidide valik
 • Aseptiline tööviis
 • Pindade saastatus ja eripära, selle eemaldamine
 • Koristusplaan
 • Biotsiidi kasutuse tulemuse hindamine
 • Biotsiidide kasutamisel kasutatavad isikukaitsevahendid

Õpiväljundid:

 • Teab biotsiidiseadusest jt õigusaktidest tulenevaid kohustusi
 • Teab mikroorganismide üldisemaid leviku põhimõtteid ja paljunemist soodustavaid tingimusi
 • Leiab olulise informatsiooni ohutuskaardilt, k.a vajatavad isikukaitsevahendid, biotsiidi säilitamine
 • Teeb käte antiseptikat ja töötab koristamisel aseptiliselt
 • Teab biotsiidi kasutamise eripärasid
 • Teab desinfitseerimise tulemuslikkust mõjutavaid tegureid
 • Teab lihtsamaid viise desinfitseerimise tulemuslikkuse hindamisel

Õppe alustamise tingimused – baasteadmised koristamisest.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Koolitus toimub Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastusteenindaja – juhendaja tase 4;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;

Puhastustööde juht tase 5;
B.3.1. Hoolduskoristus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

B.3.1. Suurpuhastus, tegevusnäitajad:

 1. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
26.11.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: MS Teams

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Akadeemiline maht: 9 akadeemilist tundi

Õppepäevade arv: 1 õppepäev

Hind: 169 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi