fbpx

UUS! E-koolitus: Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses

02.03.2022 - 02.03.2022

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koristusvaldkonna koolitajat Tuula Suontamot ja saa värskeim info koristusalaste uuringute tulemustest usaldusväärseimast allikast! Värskeim koristusalane info võimaldab saada ülevaate võtmeteguritest koristuses, mis tugineb praktilistele mõõdistustele ja uuringutulemustele.

Puhtuse ja hügieeni vajadus on suurema tähelepanu all võrreldes varasemate aegadega seoses keskkonna ja ohutuse nõuete muutustele. Pindade puhtana hoidmine ja infektsioonide levimise takistamise vajadus esitavad järjest rohkem nõudmise puhastusteenindaja teadlikkusele, seda eriti erineva iseloomuga objektide lõikes.

Koolitusel saame ülevaate eelmisel aastal teostatud uuringute tulemustest ja järeldustest. Uue trendina käsitleme koristusel taimsel baasil täielikult biolagunevate ainete kasutamise suundi.

Koroona epideemia tõttu on koristusvaldkonnas tähtsal kohal füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise meetodid. Koolitusel tutvume uut tüüpi desinfitseerimisainete ja – seadete tööprotsessidega.

Teemad:

  • Koristamine hügieeni vaatenurgast
  • Füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise viisid
  • Mikroobide tõrjumise uued meetodid
  • Uut tüüpi desinfitseerivad puhastusained, desinfitseerivad ained ja seadmed
  • Puhastamist kergendavad pinnad ja pindade töötlusviisid
  • Töödeldud vesi koristuses, kraanivee töötlemise viisid
  • Osoneerimine, ioniseerimine, ultrapuhasvesi, z-vesi, kuivaur
  • Uurimistulemused praktiliste mõõdistuste näitel
  • Vesinikperoksiidi kuivaur, TECcare Control, probiootilised puhastusained, antimikroobsed pinnad

Tuula Suontamol on pikaajaline kogemus pindade puhtastamisega seotud uuringute läbiviimisel ja uurimustulemuste praktikasse rakendamisel. Tuula on Jyväskylä Ülikooli keemia doktor ja on aastakümneid koolitanud puhastusvaldkonna spetsialiste ja koristustöödejuhte. Lisaks laboratoorsetele uuringutele, on Tuula tugevuseks praktiliste koristusalaste katsete, pindade puhtuse mõõdistamiste ja puhastustehnoloogiliste uuringute läbi viimine. Tuula koolitusi kiidetakse, kuna ta oskab keerulistest teemadest lihtsalt ja selgelt rääkida.

 

 

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
02.03.2022, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht: koolitus toimub veebis, osalejatele saadetakse MS Teams link

Sisaldab: koolitus toimub soome keeles, tõlge eesti keelde Helge Alt

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusel mitte osalemisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi