fbpx

UUS! E-koolitus: Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses

02.03.2022 - 02.03.2022

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koristusvaldkonna koolitajat Tuula Suontamot ja saa värskeim info koristusalaste uuringute tulemustest usaldusväärseimast allikast! Värskeim koristusalane info võimaldab saada ülevaate võtmeteguritest koristuses, mis tugineb praktilistele mõõdistustele ja uuringutulemustele.

Puhtuse ja hügieeni vajadus on suurema tähelepanu all võrreldes varasemate aegadega seoses keskkonna ja ohutuse nõuete muutustele. Pindade puhtana hoidmine ja infektsioonide levimise takistamise vajadus esitavad järjest rohkem nõudmise puhastusteenindaja teadlikkusele, seda eriti erineva iseloomuga objektide lõikes.

Koolitusel saame ülevaate eelmisel aastal teostatud uuringute tulemustest ja järeldustest. Uue trendina käsitleme koristusel taimsel baasil täielikult biolagunevate ainete kasutamise suundi.

Koroona epideemia tõttu on koristusvaldkonnas tähtsal kohal füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise meetodid. Koolitusel tutvume uut tüüpi desinfitseerimisainete ja – seadete tööprotsessidega.

Teemad:

  • Koristamine hügieeni vaatenurgast
  • Füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise viisid
  • Mikroobide tõrjumise uued meetodid
  • Uut tüüpi desinfitseerivad puhastusained, desinfitseerivad ained ja seadmed
  • Puhastamist kergendavad pinnad ja pindade töötlusviisid
  • Töödeldud vesi koristuses, kraanivee töötlemise viisid
  • Osoneerimine, ioniseerimine, ultrapuhasvesi, z-vesi, kuivaur
  • Uurimistulemused praktiliste mõõdistuste näitel
  • Vesinikperoksiidi kuivaur, TECcare Control, probiootilised puhastusained, antimikroobsed pinnad

Tuula Suontamol on pikaajaline kogemus pindade puhtastamisega seotud uuringute läbiviimisel ja uurimustulemuste praktikasse rakendamisel. Tuula on Jyväskylä Ülikooli keemia doktor ja on aastakümneid koolitanud puhastusvaldkonna spetsialiste ja koristustöödejuhte. Lisaks laboratoorsetele uuringutele, on Tuula tugevuseks praktiliste koristusalaste katsete, pindade puhtuse mõõdistamiste ja puhastustehnoloogiliste uuringute läbi viimine. Tuula koolitusi kiidetakse, kuna ta oskab keerulistest teemadest lihtsalt ja selgelt rääkida.

 

 

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
02.03.2022, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht (kõik): koolitus toimub veebis, osalejatele saadetakse MS Teams link

Sisaldab: koolitus toimub soome keeles, tõlge eesti keelde Helge Alt

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusel mitte osalemisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Loe edasi

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi