fbpx

UUS! E-koolitus: Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses

02.03.2022 - 02.03.2022

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koristusvaldkonna koolitajat Tuula Suontamot ja saa värskeim info koristusalaste uuringute tulemustest usaldusväärseimast allikast! Värskeim koristusalane info võimaldab saada ülevaate võtmeteguritest koristuses, mis tugineb praktilistele mõõdistustele ja uuringutulemustele.

Puhtuse ja hügieeni vajadus on suurema tähelepanu all võrreldes varasemate aegadega seoses keskkonna ja ohutuse nõuete muutustele. Pindade puhtana hoidmine ja infektsioonide levimise takistamise vajadus esitavad järjest rohkem nõudmise puhastusteenindaja teadlikkusele, seda eriti erineva iseloomuga objektide lõikes.

Koolitusel saame ülevaate eelmisel aastal teostatud uuringute tulemustest ja järeldustest. Uue trendina käsitleme koristusel taimsel baasil täielikult biolagunevate ainete kasutamise suundi.

Koroona epideemia tõttu on koristusvaldkonnas tähtsal kohal füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise meetodid. Koolitusel tutvume uut tüüpi desinfitseerimisainete ja – seadete tööprotsessidega.

Teemad:

  • Koristamine hügieeni vaatenurgast
  • Füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise viisid
  • Mikroobide tõrjumise uued meetodid
  • Uut tüüpi desinfitseerivad puhastusained, desinfitseerivad ained ja seadmed
  • Puhastamist kergendavad pinnad ja pindade töötlusviisid
  • Töödeldud vesi koristuses, kraanivee töötlemise viisid
  • Osoneerimine, ioniseerimine, ultrapuhasvesi, z-vesi, kuivaur
  • Uurimistulemused praktiliste mõõdistuste näitel
  • Vesinikperoksiidi kuivaur, TECcare Control, probiootilised puhastusained, antimikroobsed pinnad

Tuula Suontamol on pikaajaline kogemus pindade puhtastamisega seotud uuringute läbiviimisel ja uurimustulemuste praktikasse rakendamisel. Tuula on Jyväskylä Ülikooli keemia doktor ja on aastakümneid koolitanud puhastusvaldkonna spetsialiste ja koristustöödejuhte. Lisaks laboratoorsetele uuringutele, on Tuula tugevuseks praktiliste koristusalaste katsete, pindade puhtuse mõõdistamiste ja puhastustehnoloogiliste uuringute läbi viimine. Tuula koolitusi kiidetakse, kuna ta oskab keerulistest teemadest lihtsalt ja selgelt rääkida.

 

 

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
02.03.2022, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht (kõik): koolitus toimub veebis, osalejatele saadetakse MS Teams link

Sisaldab: koolitus toimub soome keeles, tõlge eesti keelde Helge Alt

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusel mitte osalemisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi