fbpx

UUS! E-koolitus: Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses

02.03.2022 - 02.03.2022

Ainulaadne võimalus! Tule kuula legendaarset maailmaklassi koristusvaldkonna koolitajat Tuula Suontamot ja saa värskeim info koristusalaste uuringute tulemustest usaldusväärseimast allikast! Värskeim koristusalane info võimaldab saada ülevaate võtmeteguritest koristuses, mis tugineb praktilistele mõõdistustele ja uuringutulemustele.

Puhtuse ja hügieeni vajadus on suurema tähelepanu all võrreldes varasemate aegadega seoses keskkonna ja ohutuse nõuete muutustele. Pindade puhtana hoidmine ja infektsioonide levimise takistamise vajadus esitavad järjest rohkem nõudmise puhastusteenindaja teadlikkusele, seda eriti erineva iseloomuga objektide lõikes.

Koolitusel saame ülevaate eelmisel aastal teostatud uuringute tulemustest ja järeldustest. Uue trendina käsitleme koristusel taimsel baasil täielikult biolagunevate ainete kasutamise suundi.

Koroona epideemia tõttu on koristusvaldkonnas tähtsal kohal füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise meetodid. Koolitusel tutvume uut tüüpi desinfitseerimisainete ja – seadete tööprotsessidega.

Teemad:

  • Koristamine hügieeni vaatenurgast
  • Füüsikalised ja keemilised desinfitseerimise viisid
  • Mikroobide tõrjumise uued meetodid
  • Uut tüüpi desinfitseerivad puhastusained, desinfitseerivad ained ja seadmed
  • Puhastamist kergendavad pinnad ja pindade töötlusviisid
  • Töödeldud vesi koristuses, kraanivee töötlemise viisid
  • Osoneerimine, ioniseerimine, ultrapuhasvesi, z-vesi, kuivaur
  • Uurimistulemused praktiliste mõõdistuste näitel
  • Vesinikperoksiidi kuivaur, TECcare Control, probiootilised puhastusained, antimikroobsed pinnad

Tuula Suontamol on pikaajaline kogemus pindade puhtastamisega seotud uuringute läbiviimisel ja uurimustulemuste praktikasse rakendamisel. Tuula on Jyväskylä Ülikooli keemia doktor ja on aastakümneid koolitanud puhastusvaldkonna spetsialiste ja koristustöödejuhte. Lisaks laboratoorsetele uuringutele, on Tuula tugevuseks praktiliste koristusalaste katsete, pindade puhtuse mõõdistamiste ja puhastustehnoloogiliste uuringute läbi viimine. Tuula koolitusi kiidetakse, kuna ta oskab keerulistest teemadest lihtsalt ja selgelt rääkida.

 

 

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
02.03.2022, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht (kõik): koolitus toimub veebis, osalejatele saadetakse MS Teams link

Sisaldab: koolitus toimub soome keeles, tõlge eesti keelde Helge Alt

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusel mitte osalemisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 149 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi