fbpx

Koristustööde arendamine – ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (65 akadeemilist tundi, 5 õppepäeva)

28.09.2023 - 11.01.2024

Koristusteenuse toimimise võtmeisikuks on puhastustööde juht – tema teadmised ja oskused on väga olulised õnnestunud koristusteenuse osutamiseks. Sageli on puhastustööde juht nö „mitme tule vahel“ – tulemust ja kriitiliste situatsioonide lahendamist ootab klient ja tööandja, mõistmist ja juhendamist vajavad puhastusteenindajaid. Selleks, et kriitilisi olukordi ennetada ja tekkinud probleemid operatiivselt ning tulemuslikult lahendada, on oluliseks abiks teadmised ja oskused, mida koolituse raames on võimalik arendada. Koolituse käigus valmistutakse Puhastustööde juht tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Koolituse maht: 65 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 25 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal Puhastustööde juht tase 5 kutsestandardis kirjeldatud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, kellel on olemas Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutse.

Koolitusgrupi suurus: 6-15 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutse taotlemist ettevalmistava täiendkoolitusena.

Koolituse sisu:

  • Puhastustööde juhi roll
  • Puhastustööde arendamine, juhendamine
  • Optimaalne tööaeg ja kvaliteet
  • Puhastustööde juhtimine vastavalt eelarvele
  • Oluliste teadmiste kordamine, ettevalmistus eksamiks

Õpiväljundid:

  • Arendab koristustöid, saavutades vajaduspõhise koristuse
  • Juhib puhastustöid, arvestades eelarvet ja soovitud kvaliteeti

Õppe alustamise tingimused Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutse

Õppemeetodid – loeng, arutelu, analüüs.

Iseseisev töö – arendusülesannete tegemine, Coursy keskkonnas kordamis- ja lõputestide tegemine, soovi korral vabatahtlike materjalidega töö, milleks on videote vaatamine ja täiendavate materjalide lugemine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

  • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
  • Testid, lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
  • Auditoorne õpe Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kõik kompetentsid

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
28.09.2023, kell: 09:15 - 16:15
19.10.2023, kell: 09:15 - 16:15
16.11.2023, kell: 09:15 - 16:15
14.12.2023, kell: 09:15 - 16:15
11.01.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht (kõik): MS Teams

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 779 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi