fbpx

Koristustööde arendamine ja optimeerimine – ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks

28.09.2023 - 11.01.2024

Kvaliteetse koristusteenuse osutamise võtmeisikuks on puhastustööde juht. Puhastustööde juhi ametikohal õnnestumiseks on oluline nii koristusvaldkonna tundmine, meeskonnatöö oskused, juhtimisalased teadmised kui ka probleemsete olukordade lahendamise võimekus. Eduka puhastustööde juhi olulisteks oskusteks on ka kulude juhtimine, koristuse optimeerimine ning töö arendamine. Koolituse käigus valmistutakse Puhastustööde juht tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Koolituse maht: 65 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 25 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal Puhastustööde juht tase 5 kutsestandardis kirjeldatud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, kellel on olemas Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutse.

Koolitusgrupi suurus: 6-15 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutse taotlemist ettevalmistava täiendkoolitusena.

Koolituse sisu:

  • Puhastustööde juhi roll
  • Puhastustööde arendamine, juhendamine
  • Optimaalne tööaeg ja kvaliteet
  • Puhastustööde juhtimine vastavalt eelarvele
  • Oluliste teadmiste kordamine, ettevalmistus eksamiks

Õpiväljundid:

  • Arendab koristustöid, saavutades vajaduspõhise koristuse 
  • Juhib puhastustöid, arvestades eelarvet ja soovitud kvaliteeti 

Õppe alustamise tingimused Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutse

Õppemeetodid – loeng, arutelu, analüüs.

Iseseisev töö – arendusülesannete tegemine, Coursy keskkonnas kordamis- ja lõputestide tegemine, soovi korral vabatahtlike materjalidega töö, milleks on videote vaatamine ja täiendavate materjalide lugemine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

  • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
  • Testid, lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
  • Auditoorne õpe Teams keskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastustööde juht tase 5 kõik kompetentsid

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
28.09.2023, kell: 09:15 - 16:15
19.10.2023, kell: 09:15 - 16:15
16.11.2023, kell: 09:15 - 16:15
14.12.2023, kell: 09:15 - 16:15
11.01.2024, kell: 09:15 - 16:15

Asukoht: MS Teams

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Akadeemiline maht: 65 akadeemilist tundi

Õppepäevade maht: 5 õppepäeva

Hind: 779 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi