fbpx

UUS! Seadusest tulenevate keskkonnahoidlike kriteeriumite rakendamine koristuses (2 akadeemilist tundi)

15.02.2023 - 15.02.2023

1.jaanuarist 2022 kehtib keskkonnaministri määrus nr 35 Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid. Antud seadus mõjutab puhastusteenuse ostmist ja pakkumist. Eesmärgiks on keskkonnahoidlike hangete korraldamine. Seadus määratleb mitmed kohustused puhastusteenuse pakkujale. Kuidas täita seaduses määratletu, pakkuda kliendile oodatud koristusteenust ja olla keskkonnahoidlik? Koolitusel otsime vastuseid neile küsimustele.

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija seadusega määratletud kriteeriume keskkonnahoidlike hangete korraldamiseks. Oskab juhinduda oma töös seaduses sätestatud kriteeriumidest ning pakkuda oodatud kvaliteediga puhastusteenust.

Sihtrühm: puhastusvaldkonna kvaliteedijuhid, teenindusjuhid, töödejuhatajad, jt puhastusteenuse eest vastutajad

Koolituse sisu:

  • Määruse sisu tutvustus
  • Puhastusteenuse korraldamisel määrusega sätestatud kriteeriumide täitmise mõistlikud viisid

Koolituse läbinud isik:

  • Teab puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikke kriteeriume
  • Oskab täita seadusega sätestatud kriteeriume

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile

Õppe kogumaht: 2 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppekavarühm: koduteenindus

Õppekava koostamise alused: B.3.4 Koristustööde juhtimine

Õppekeskkond: Veeb – MS Teams

Õppevahendid: Materjalid veebikeskkonnas

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: hindamist ei toimu

Väljastatud dokumendid: Tõend

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
15.02.2023, kell: 11:00 - 12:30

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: koolituse läbinutele tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 39 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi