fbpx

UUS! Seadusest tulenevate keskkonnahoidlike kriteeriumite rakendamine koristuses (2 akadeemilist tundi)

20.09.2022 - 20.09.2022

1.jaanuarist 2022 kehtib keskkonnaministri määrus nr 35 Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid. Antud seadus mõjutab puhastusteenuse ostmist ja pakkumist. Eesmärgiks on keskkonnahoidlike hangete korraldamine. Seadus määratleb mitmed kohustused puhastusteenuse pakkujale. Kuidas täita seaduses määratletu, pakkuda kliendile oodatud koristusteenust ja olla keskkonnahoidlik? Koolitusel otsime vastuseid neile küsimustele.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: koduteenindus

Õppekava koostamise alused: B.3.4 Koristustööde juhtimine

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija seadusega määratletud kriteeriume keskkonnahoidlike hangete korraldamiseks. Oskab juhinduda oma töös seaduses sätestatud kriteeriumidest ning pakkuda oodatud kvaliteediga puhastusteenust

Koolituse läbinud isik:

  • Teab puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikke kriteeriume
  • Oskab täita seadusega sätestatud kriteeriume

Sihtrühm: puhastusvaldkonna kvaliteedijuhid, teenindusjuhid, töödejuhatajad, jt puhastusteenuse eest vastutajad

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 2 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Veeb – MS Teams

Õppevahendid: Materjalid veebikeskkonnas

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile

Koolituse sisu:

  • Määruse sisu tutvustus
  • Puhastusteenuse korraldamisel määrusega sätestatud kriteeriumide täitmise mõistlikud viisid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: hindamist ei toimu

Väljastatud dokumendid: Tõend

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
20.09.2022, kell: 11:00 - 12:30

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: koolituse läbinutele tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 39 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“ tulemuste tutvustus

Puhastusekspert on rahvusvaheline puhastusvaldkonna eestvedaja Eestis. Peame oluliseks nii teiste õpetamist ja juhendamist kui ka ise olla õppija rollis. Selleks, et koguda teadmisi ja end harida, algatas Puhastusekspert rahvusvahelise Erasmus+ projekti „Kuluefektiivne vajaduspõhine koristamine – INSTA 800“. INSTA 800 (Eestis EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine) on ametlik standard seitsmes riigis. Selleks kaasatigi Taani, Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Läti partnerid, et jagada standardi kasutamise kogemusi ning sellest tulenevalt luua uued materjalid, mis ühtlustaksid standardi kasutamist. Projekti tulemusi esitlesimegi 25.mail toimunud seminaril.

Loe edasi

Uuenenud puhastusteenindaja kutsestandard

5.mail 2022 kinnitas Teeninduse Kutsenõukogu uuenenud puhastusvaldkonna kutsestandardid järgnevaks 5 aastaks. Kuni 1.märts 2023 võib vastavalt kinnitatud hindamisstandardile kutseandmist läbi viia vanadel alustel tasemeõppijatele. Hetkel ei ole kutseandmise protsessis midagi muutunud. Kevadised eksamid toimuvad tavapäraselt.

Loe edasi

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi