fbpx

UUS! Seadusest tulenevate keskkonnahoidlike kriteeriumite rakendamine koristuses (2 akadeemilist tundi)

15.02.2023 - 15.02.2023

1.jaanuarist 2022 kehtib keskkonnaministri määrus nr 35 Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid. Antud seadus mõjutab puhastusteenuse ostmist ja pakkumist. Eesmärgiks on keskkonnahoidlike hangete korraldamine. Seadus määratleb mitmed kohustused puhastusteenuse pakkujale. Kuidas täita seaduses määratletu, pakkuda kliendile oodatud koristusteenust ja olla keskkonnahoidlik? Koolitusel otsime vastuseid neile küsimustele.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Õppekavarühm: koduteenindus

Õppekava koostamise alused: B.3.4 Koristustööde juhtimine

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija seadusega määratletud kriteeriume keskkonnahoidlike hangete korraldamiseks. Oskab juhinduda oma töös seaduses sätestatud kriteeriumidest ning pakkuda oodatud kvaliteediga puhastusteenust

Koolituse läbinud isik:

  • Teab puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikke kriteeriume
  • Oskab täita seadusega sätestatud kriteeriume

Sihtrühm: puhastusvaldkonna kvaliteedijuhid, teenindusjuhid, töödejuhatajad, jt puhastusteenuse eest vastutajad

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppe kogumaht: 2 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õppekeskkond: Veeb – MS Teams

Õppevahendid: Materjalid veebikeskkonnas

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile

Koolituse sisu:

  • Määruse sisu tutvustus
  • Puhastusteenuse korraldamisel määrusega sätestatud kriteeriumide täitmise mõistlikud viisid

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 2 akadeemilist tundi

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: hindamist ei toimu

Väljastatud dokumendid: Tõend

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
15.02.2023, kell: 11:00 - 12:30

Asukoht (kõik): MS Teams

Sisaldab: koolituse läbinutele tõend

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 39 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi