fbpx

Ümberõpe puhastustööde juhiks

17.09.2024 - 15.05.2025

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid pakkuv. Koristusvaldkonna teadmiste puudumine osutub sageli takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel. Põhjalik väljaõpe puhastusvaldkonna põhitõdedest, puhastustööde juhtimisest ja koristustööde kvaliteedi hindamisest loob eelduse tulemuslikuks ja kvaliteetseks tööks koristusvaldkonnas.

Koolituse maht: 226 akadeemilist tundi, millest 168 akadeemilist tundi auditoorset tööd (teooria ja praktiline tegevus koolitaja juhendamisel) ja 58 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Kursusele registreerunule saadetakse täpne ajakava. Koolituspäevadel toimub õpe kell 9:15-16:15.

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal Puhastustööde juht tase 5 kutsestandardis kirjeldatud teadmised ja oskused.

Sihtrühm: Inimesed, kellel on seni vähene kokkupuude puhastusteenindusega või see üldse puudub, kuid on soov ümber õppida ja alustada tööd puhastustööde juhina.

Koolitusgrupi suurus: 6-15 inimest

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja põhitõed
 • Tulemuslik praktiline koristus ja juhendamine
 • Erinevate pinnakatete hooldus
 • Praktilised eripuhastustööd algajatele
 • Erinevate asutuste koristamine
 • Standardi EVS 914 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine teadmiste tase 3
 • Desinfitseerivate ainete (biotsiidide) kutselise kasutaja pädevuskoolitus
 • Puhastustööde juhi roll
 • Puhastustööde arendamine, juhendamine
 • Optimaalne tööaeg ja kvaliteet
 • Oluliste teadmiste kordamine, ettevalmistus eksamiks

Õpiväljundid:

 • Märkab mustust
 • Määratleb koristusvajaduse, arvestades mustuse, pinnakatte ja soovitud puhtusastmega
 • Koostab koristusplaani, määratledes asjakohased koristustarvikud, -ained ja -masinad
 • Juhendab puhastusteenindajaid aseptiliselt ja ergonoomiliselt töötama
 • Hindab koristustöö kvaliteeti
 • Arendab koristustöid, saavutades vajaduspõhise koristuse

Õppe alustamise tingimused soovitavalt juhtimisalane eelnev töökogemus või kompetents.

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, praktiline koristamine, analüüs.

Iseseisev töö – „Koristamise käsiraamat“ läbi töötamine, Coursy keskkonnas kordamis- ja lõputestide tegemine, soovi korral vabatahtlike materjalidega töö, milleks on videote vaatamine ja täiendavate materjalide lugemine.

Õppekeskkond ja õppevahendid

 • Koristamise käsiraamat
 • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
 • Testid, lisamaterjalid standardi kasutamiseks Coursy keskkonnas
 • Auditoorne õpe, praktiline koristamine Puhastusekspert koolitusklassis, kus on professionaalsed koristustarvikud ja ained.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

Puhastusteenindaja – juhendaja tase 4 kõik kohustuslikud kompetentsid

Puhastustööde juht tase 5 kõik kompetentsid

Koolitajad: Helge Alt, Merlin Salu, Tertu Hendrikson

Kliendid arvavad

Väga kasulik koolitus oli, peaks mainima, et lausa elu muutev. Minu tänusõnad koolitajatele, väga professionaalsed, inimlikud ja eluline koolitus nende poolt.

SandraKoolitusel "Ümberõpe puhastusteenindaja juhiks" osalenu

Väga meeldis koolitus "Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5)". Omandasin palju uusi koristusmeetodeid ja ning teadmisi, kuidas valida õiged tarvikud ja puhastusained, tänu millele on töö efektiivsus tõusnud oluliselt.

Monica TaltsSalu Jahimaja

Puhastuseksperdis on suurepärased lektorid, kes on oma ala professionaalid, kirglikud praktikud ning suurepärased innustavad inimesed

Reet RämsonÜmberõpe puhastustööde juhiks koolitusel osaleja

Koolituse info

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn / MS Teams

Sisaldab: kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Akadeemiline maht: 226 akadeemilist tundi

Õppepäevade arv: 21 õppepäeva

Hind: 2049 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi