fbpx

UUS KOOLITUS UV-lambi abil koristamise efektiivsemaks muutmine (7 akadeemilist tundi, vene keeles)

11.06.2024 - 11.06.2024

Koristamise eesmärk on mustuse eemaldamine. Selleks, et mustust eemaldada, peame me nägema, kust on must. Teadlikult puhtuse loomine tähendab seda, et mustus eemaldatakse ka silmaga mitte nähtavatest kohtadest. UV-lamp paljastab need kohad, mida ei ole teadlikult ja oskuslikult puhastatud. Seega avab UV-lamp töödejuhataja ja puhastusteenindaja silmad nähtamatule mustusele ja võimaldab tõsta koristuse kvaliteedi uuele tasemele.

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd (teooria ja praktiline tegevus koolitaja juhendamisel) ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: puhastamise tulemuslikkuse tõstmine UV-lampi teadlikult kasutades mustuse avastamisel ning puhastusteenindajate õpetamisel.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, koolitajad, kvaliteedijuhid, juhendajad jt, kelle töös on vajalik avastada määrdunud kohad, teha otsused mida on vaja puhastada ning saavutada tõhus puhastamine.

Koolitusgrupi suurus: 6-20 inimest

Koolituse sisu:

  • UV-valguse kasutamine mustuse avastamisel
  • Ruumide kasutajatest tingitud eripärade mõistmine
  • UV-lambi abil puhastamise tõhususe testimine
  • Töötajate juhendamine, kasutades UV-lampi – asjakohaste katsete tegemine

Õpiväljundid:

  • Avastab UV-lambi abil määrdunud kohad
  • Juhendab teiste tavatööd kasutades UV-lampi, saavutades tulemusliku ja motiveeritud töötamise

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

  • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
  • Lisamaterjalid Coursy keskkonnas
  • Auditoorne õpe kasutades professionaalseid koristustarvikuid
  • Iga osaleja kasutab koolitusel UV-lampi, mis sisaldub koolitushinnas ja lamp jääb osalejale (laetav, taskulambi sarnane, kaasas kaitseprillid).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

B.2 üldoskused

B.3.4. Koristustööde juhtimine

punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt

Koolituse info

Toimumisajad:
11.06.2024, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht (kõik): Punane 61, Tallinn, Medicum

Sisaldab: UV-lamp, kaitseprillid, kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Hind: 299 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi