fbpx

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele

Esitatavad dokumendid

 • avaldus;
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba);
 • puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal töötamist tõendav(ad) dokument(id);
 • kutsealaseid koolitusi tõendavad dokumendid;
 • puhastusteenindaja II või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutset tõendav dokument;
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
 • eksamitöö ja eneseanalüüs – saata aadressile info@puhastusekspert.ee

Avalduse esitamiseks klikkige alloleval nupul või laadige avaldus faili kujul SIIT (isikut tõendava dokumendi koopia ja maksekorralduse saab lisada avalduse esitamise vormil).

Kutse taotlemise tingimused:

 • Täiendkoolituse läbimine, sh 60- tunnine kutsealane tõendatud koolitus, mille mahust 50% võib olla ettevõttesisene koolitus (koopia tunnistustest);
 • Tööalane kogemus vähemalt 1,5 aastat viimase 4 aasta jooksul puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal;
 • Keskharidus;
 • Puhastusteenindaja- juhendaja tase 4 kutsetunnistus;

Esita avaldus

Kutseomistamise tasu

Hind: 145€ + km = 174€

Kutseomistamise tasu kanda OÜ Puhastusekspert arveldusarvele EE802200221023962849 Swedbank.
Selgituseks märkida osaleja nimi ja eksami toimumise kuupäeva.
Kutseomistamise tasu üldjuhul ei tagastata!
Kutseomistamise tasu tuleb tasuda enne kutseeksamit.

Eksami ebaõnnestumise korral saab tulla korduseksamile peale uue avalduse ja dokumentide esitamist ning eksamitasu maksmist.

Kutseeksamite toimumise ajad leiad siit.

Kutsestandard

Kutsestandard on kättesaadav Kutsekoja lehel.

Loe lähemalt

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

1.jaanuaril 2022 jõustus keskkonnaministri määrus nr 35 „Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihangete alusdokumentides kehtestatavad tingimused“. Määrus keskendub keskkonnahoidliku puhastusteenuse pakkumisele.

Loe edasi

Mikroobide hävitamise erinevad viisid koristuses

Märtsi alguses toimus PhD Tuula Suontamo koolitus ”Koristamine värskeimate uurimistulemuste valguses” mis tõi osalejateni kahe suurema uuringu tulemused ja tõhusamad viisid mikroobide hävitamises. Järgnevalt on toodud lühiülevaade erinevatest mikroobide hävitamise meetoditest, mida koristusmaailmas täna Euroopas kasutatakse.

Loe edasi

Desinfitseerimine teaduslikust vaatenurgast

Desinfitseeriva puhastusaine tõhusust mõjutab toote mõjuaine, selle osakaal, seega ka doseering. Õiged doseeringud on võimalik saavutada vaid aineid ja vett täpselt mõõtes. Aine tootja juhised tuleb hoolega läbi lugeda ning neisse tõsiselt suhtuda. Oluline on kasutusturvalisus ja mõju pinnakatetele. Mustus mõjutab aine desinfitseerimisvõimet, vastavalt sellele tuleb valida sobiv puhastusmeetod, aine üksi ei toimi.

Loe edasi

Osalemine rahvusvahelised projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“

Osaleme uues rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents“ ning selle avakohtumine toimus juba 24.-25. jaanuar 2022.

Loe edasi