fbpx

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele

Esitatavad dokumendid

 • avaldus;
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba);
 • puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal töötamist tõendav(ad) dokument(id);
 • kutsealaseid koolitusi tõendavad dokumendid;
 • puhastusteenindaja II või puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutset tõendav dokument;
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
 • eksamitöö ja eneseanalüüs saata aadressile info@puhastusekspert.ee  

Avalduse esitamiseks klikkige alloleval nupul või laadige avaldus faili kujul SIIT (isikut tõendava dokumendi koopia ja maksekorralduse saab lisada avalduse esitamise vormil).

Kutse taotlemise eeltingimused on:

 • Täiendkoolituse läbimine, sh 60- tunnine kutsealane tõendatud koolitus, mille mahust 50% võib olla ettevõttesisene koolitus (koopia tunnistustest)
 • Töö 1,5 aasta viimase 4 aasta jooksul puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal
 • Keskharidus
 • Puhastusteenindaja- juhendaja tase 4 kutsetunnistus

Esita avaldus

Kutseomistamise tasu

Hind: 145€ + km = 174€

Kutseomistamise tasu kanda OÜ Puhastusekspert arveldusarvele EE802200221023962849 Swedbank.
Selgituseks märkida osaleja nimi ja eksami toimumise kuupäeva.
Kutseomistamise tasu üldjuhul ei tagastata!
Kutseomistamise tasu tuleb tasuda enne kutseeksamit.

Kutseeksamite toimumise ajad leiad siit.

Kutsestandard

Kutsestandard on kättesaadav Kutsekoja lehel.

Loe lähemalt

Desinfitseerimine – kuidas seda teha ja mis on eesmärk?

Puhastusekspert koostöös Terviseametiga jagab soovitusi viiruse leviku tõkestamisel

Loe edasi

Targalt puhtaks ka eriolukorras

Head kliendid ja koostööpartnerid!

Loe edasi

Puhastuseksperti soovitused Terviseameti väljastatud juhiste täitmiseks

2. märtsil 2020 andis Terviseamet välja soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teades igapäevaselt koristamise kitsaskohti, anname lisasoovitusi, et ametlikes soovitustes kirjas olev aitaks tagada soovitud tulemused teie asutuses ja kodus. Terviseameti juhendi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks leiate siit 

Loe edasi

Paides toimus puhastusvaldkonna kutseeksamite hindajate koolitus

19.veebruaril tulid Paides kokku puhastusvaldkonna koolitajad ja kutseeksamite hindamiskomisjonide liikmed, et ühiselt kutseeksamite hindamist lihvida.

Loe edasi