fbpx

Töömaailmas tegutsevatele taotlejatele

Esitatavad dokumendid

 • avaldus;
 • koopia isikut tõendavast fotoga dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba);
 • puhastusvaldkonnas juhtival ametikohal töötamist tõendav(ad) dokument(id);
 • kutsealaseid koolitusi tõendavad dokumendid;
 • puhastusteenindaja II või puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutset tõendav dokument;
 • maksekorraldus või kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
 • eksamitöö ja eneseanalüüs saata aadressile info@puhastusekspert.ee  

Avalduse esitamiseks klikkige alloleval nupul või laadige avaldus faili kujul SIIT (isikut tõendava dokumendi koopia ja maksekorralduse saab lisada avalduse esitamise vormil).

Kutse taotlemise eelduseks on:

 • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutseeksam
 • Kutsealane koolitus 60 tundi (põhioskused, kutsestandard)
 • Töötamine puhastustööde juhina või muul sarnasel ametikohal puhastusvaldkonnas, kus on tegemist inimeste ja protsesside juhtimisega viimase 4 aasta jooksul vähemalt 1,5 aastat.
 • Vähemalt keskharidus

Esita avaldus

Kutseomistamise tasu

Hind: 145€ + km = 174€

Kutseomistamise tasu kanda OÜ Puhastusekspert arveldusarvele EE802200221023962849 Swedbank.
Selgituseks märkida osaleja nimi ja eksami toimumise kuupäeva.
Kutseomistamise tasu üldjuhul ei tagastata!
Kutseomistamise tasu tuleb tasuda enne kutseeksamit.

Kutseeksamite toimumise ajad leiad siit.

Kutsestandard

Kutsestandard on kättesaadav Kutsekoja lehel.

Loe lähemalt

Koolitasime koostöös Viljandi Kutsehariduskeskusega haigla puhastuspersonali

Sellel aastal koolitasime koostöös Viljandi Kutsehariduskeskusesega töökoha põhise õppena Põhja Regionaalhaigla (PERH) puhastuspersonali.

Loe edasi

Läti rongide esindajad meie Elroni rongide koristust uudistamas

Puhastusekspert ja Elron vaheline koostöö algus ulatub paljude aastate taha ja tunneme rõõmu, et olema saanud rongide puhtusesse ka oma panuse anda.

Loe edasi

Rahvusvahelise projekti “Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800” avakohtumine

14-15.oktoober 2019 toimus Erasmus+ projekti „Cost Effective, Need Based Cleaning INSTA800“ avakohtumine Tallinnas.

Loe edasi