Uuemad uudised

Võta ühendust

INSTA 800 Riias

Detsembris viis Helge Alt Riias läbi järjekordse INSTA800 teadmiste tase 3 pädevuskoolituse. Alates oktoobrist 2017 on INSTA800 Lätis ametlik standard- LVS 1051:2017. Kõnelausel koolitusel osales koolitatavaid ka Leedust. 

Osalejad olid usinad õppijad ja huvi suur, neid liitis ühine vajadus koristusteenuses ühtsete kriteeriumite järele, et nii teenuse pakkuja kui ka tellija saaksid puhtusest üheselt aru. INSTA800 loob selleks parimad võimalused. Standardi regulaarne ja õige kasutus on heaks vahendiks koristustööde juhtimisel. Kontrollide tulemustele tuginedes on võimalik töid optimeerida – panustada sinna kus vaja ja kaardistada, kus tehakse asjatut tööd. Tööaja optimeerimine on vajalik, sest töötajaid ei jagu, kuid samas ei ole reaalne panna inimesi kiiremini töötama. Efektiivsust saab tõsta just tulemuspõhise koristuse rakendamisega, ehk koristatakse sealt kus vaja ja eemaldatakse seda mustust, mida antud hetkel vaja. 

Standardi INSTA800 ehk EVS 914:2012 Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine regulaarne ja õige  kasutamine on koristamise  efektiivsuse tõstmisel hea abimees.

Klientide soovil oleme lisanud oma jaanuari koolituskalendrisse INSTA800 ehk EVS914:2012 teadmsite tase 3 pädevuskoolituse Tallinnas. Koolitusele on veel vabu kohti. 

Tutvu koolitusega ja registreeru koolitusele SIIN