Uuemad uudised

Võta ühendust

Mis on parim töövahend nii subjektiivses teemas nagu seda on puhtus?

Eestis on INSTA800 ametlik standard 6 aastat, varasemalt olid INSTA800 põhimõtted kajastatud standardis EVS 807 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“, seega võib öelda, et üle 10-ne aasta on väljend INSTA800 Eesti koristusmaastikul kasutusel.

Algusaastatel kutsuti meid sageli siis kohale, kui oldi koristusteenusega väga rahulolematud ning taheti nö „fikseerida olukord“. Esimestel aastatel meie poolt tehtud kontrollid olid pea alati mittevastavad. Need toimusid juhuslikult, puudus süsteemsus. Tänaseks on olukord paljuski muutunud - asutuste, ettevõtete nimekiri pidevalt pikeneb, kes on võtnud aluseks koristusteenuse ostmisel INSTA800 põhimõtted ning vastavalt standardile viiakse läbi regulaarseid kvaliteedikontrolle. Võib öelda, et tänu standardi õigele kasutusele on paljudel objektidel klientide rahulolu koristusteenusega oluliselt tõusnud ning puhastusettevõte saab üheselt aru, mida neilt oodatakse. Standard INSTA800 on hea vahend puhastusteenuse juhtimisel ja arendamisel. Seda juhul, kui standardit kasutatakse õigesti ja tulemustest tehakse järeldusi, mida rakendatakse ka ellu.

INSTA800 on heaks töövahendiks ja selgeks tulemuste mõõtesüsteemiks nii subjektiivses asjas nagu seda on puhtus. Standard aitab nii teenuse pakkujaid, kui ostjaid, see aitab luua selge ja ühtse arusaama oodatavast puhtusest.

Süsteemi õigeks ning tulemuslikuks kasutuseks on vajalik antud standardi kasutuse oskus. Klientide soovil on Puhastusekspert lisanud oma koolituskalendrisse veel ühe INSTA800 teadmiste tase 3 pädevuskoolituse, mis toimub 7, 14 ja 19.märts. Koolituskalendrisse jääb ka varasemalt välja pakutud koolitus, mis toimub 22, 23, 31. mai. Vali endale sobiv koolitus ja tule õppima! Grupis maksimaalselt 12 õppurit, et kõik oskused kindlasti kõikide osalejateni jõuaks!