Uuemad uudised

Võta ühendust

Puhastustööde juhid käisid kutseoskusi tõendamas

Jaanuaris sai 10 aastast esimesest Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamist. Esimesed tunnistuste omanikud olid Järvamaa Kutsehariduskeskuses üle aasta oma teadmisi arendanu kogenud puhastustööde juhid! Esimesel eksamil taotles kutset 22 puhastustööde juhti.

12.veebruaril toimus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksam ja vaadati üle ka kutse taastõendamisi. Kutsetunnistuse said 6, oma oskusi taastõendas 3 puhastustööde juhti! Edu teile kõigile oma tööelus, puhastusteenindust arendades!

Eksamitöid kuulates, kutset taotlevate puhastustööde juhtide analüüsile kaasa mõeldes, tekkisid mitmed mõtted, mida tahaks jagada:

-     Koristusteenuse ostmisel-müümisel on vaja rohkem konkreetseid kokkuleppeid. Hetkel liialt palju domineerib inimeste vaheline suuliselt või e-kirjades vahetatud info. Kui kontaktisik ühel või teisel poolel vahetub, siis läheb raskeks. Abiks oleks, kui on kokku lepitud konkreetsed puhtusastmed, näiteks kasutades standardit EVS 914:2012. See looks ühtse arusaama teenuse pakkujale ja ostjale ning kontaktisikute vahetumisel saaks lähtuda samadest kriteeriumidest. 

-     Koristusteenuse planeerimisel, teenuse sisseostmisel oleks rohkem vaja mõelda vajaduspõhisusele- kui sageli, kui puhas peab olema? Miks just nii? Olenevalt kokku lepitud puhtusastmest ja selle saavutamise sagedusest, tuleks eemaldada igapäevase reaalse töö käigust just see mustus, mis ei tohi antud ruumis olla. Mõttetu on puhastada puhtaid pindu. Eksamil analüüsisime olukorda, kus 5 korda nädalas puhastatakse trepikoja põrandat, seda aga ei tehta laupäeval ja pühapäeval. Samal ajal treppide käsipuid puhastatakse 1 kord nädalas. Miks? Millistele ja kelle vajadustele selline planeerimine vastab? Kuidas saadakse hakkama laupäev ja pühapäev koristamata ja nädala sees peab põrandat puhastama iga päev? Miks? Kelle vajadus see on?

-     Muret teeb koristusaja kalkuleerimine ja planeerimine müügiprotsessis. Sageli ei ole võimalik arvestusliku ajaga puhtust saavutada. Oluline on arendada tegelikkusele vastavate pakkumuste tegemist ja aktsepteerimist.

-     Eripuhastustööd on sageli väga kaootiliselt planeeritud, vajaduspõhisusega on harva tegemist. Miks peaks tegema eripuhastustöid? Kuidas neid peaks tegema? Kui sageli? Jutuks tuli eripuhastustöötajate oskused, sageli on vajadus põhjalikumaks väljaõppeks.

-     Paberil olevad juhendid ja tegelikkus kipuvad elama erinevat elu. Oluline oleks, et juhendid vastaks tegelikkusele ja aitaks töid päriselt korraldada.

-     Koristustööde kvaliteedi hindamine peaks olema eeskätt puhastustööde juhi töövahend oma töökorralduse arendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks. Seega erinevate süsteemide kasutamisel, ankeetide välja töötamisel tasuks mõelda - mida need mõõdavad, kui hästi need seda teevad? Kes, kas ja kuidas tulemusi oma töös kasutab. Lihtsalt ankeetidel puudub mõte.

-     Inimesed vajavad eesmärke, kuhu pürgida. Selleks on ka kutsesüsteem ja kutseeksam, mis aitab seada eesmärke milleni jõuda! Kõik see aitab kaasa arengule. 

Järgmine Puhastusteenindaja tase 5 kutseeksam ja kutsete taastõendamine toimub 2.aprillil, dokumentide esitamise tähtaeg on 2.märts! Kellel plaan taotleda puhastustööde juht tase 5 kutset või seda taastõendada, kiirustage! Esimesed kutsetunnistuste omanikud - teil on taas aeg käes taastõendamiseks!