Laadunvalvonta/ puhtauden mittaaminen

Ota yhteyttä
Valvonta on olennaista jatkuvan laadun takaamiseksi ja saavutetun puhtauden arvioimiseksi.Valvonta on tärkeää myös silloin kun ongelmia ei ole, tällöin valvontaa ei koeta rangaistuksena vaan se on osa laadunvalvontaa..

Tavoite:
  • saavutetun puhtauden arviointi ja vertailu sovittuihin tuloksiin
  • korjausehdotusten kartoittaminen: mitä pitäisi tehdä jotta saavutetaan sovittu tavoite

Sisältö:
  • laadun kontrolli etukäteen sovitulla tavalla
  • raportti tuloksista mahdollisine korjaussuosituksineen
Prosessin hyödyt:
  • pätevien konsulttien tekemä puolueeton ja objektiivinen laadunvalvonta
  • säännöllisen laadunvalvonnan avulla varmistetaan tasainen laatu ja vältetään nousujen ja laskujen vuorottelu
  • suosituksiin perustuva siivouksen optimointi ja sen tuomat kustannussäästöt

Pyydä rohkeasti neuvoa puhtauden mittaamisen periaatteiden sopimisesta tai sopimisesta tai puhtauden arvioinnista.