Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.


EKHHL tunnustab antud koolitust Kinnisvara Hooldusmeister, tase 5 spetsialiseerumisega Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine kutse taotlemist ettevalmistava täiendkoolitusena.    

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Koolituse sisu:

NB! Eeldab lisaks iseseisvat tööd! 

Õpiväljundid:
  • Teab olulisemaid koristustööde põhitõdesid
  • Teab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja oskab seda kasutada oma töös
  • Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
  • Teab reaalse tööaja mõjutegureid, oskab neid arvestada oma töös
  • Mõistab planeerimise tähtsust oma töös
  • Teab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, mis aitavad saavutada tulemuslikku koristust
  • Teab ja eristab enamlevinud pinnakatteid
  • Teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära
  • Teab peamisi riske pinnakatete igapäevasel hooldamisel ja eripuhastustöödes ja oskab neid vältida

Koolitus algab kell 09.15 ja lõppeb 16.15.

Toimumisaeg: 16/01/2018 - 16/03/2018

Piirkond: Harjumaa

Asukoht: Tartu mnt 83, Tallinn

Sisaldab: kirjalikke materjale, lõunat, kohvipause, koolituse läbinutele tunnistus

Soodustused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust helge@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Koolitaja: Tiina Välb, Rita Selgis

Hind: 520.00 €

* lisandub käibemaks