fbpx

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Rahvusvahelise ErgoClean (Cleaning Ergonomics- to Prevent Occupational Diseases and Accidents) projekti raames viidi läbi erinevaid küsitlusi ja mõõtmisi, et aru saada, mismoodi mõjutab nende töö füüsilist ja vaimset tervist.

I küsitluse raames uuriti, mis on suurimad takistused puhatustööde teostamisel. Nii puhastusteenindajad kui puhastustööde juhid nõustusid, et enim mõjutab töö efektiivsust põrandal olevad esemed, töölaudadel olevad esemed ja kui ruumis on palju mööblit (joonis 1).

Joonis 1

II küsitluse puhul uuriti, kui paljud kogevad luu- ja lihaskonna vaevusi ja selgus, et kõige rohkem valu tuntakse alaseljas, õlgades ja kaelas (joonis 2). Ka jalgadele avaldub päris suur koormus.

Joonis 2

III küsitluse puhul uuriti, kui paljud puhastusteenindajatest ja puhastustööde juhtidest hindavad töö mõju füüsilise ja vaimsele tervisele. Kui puhastusteenindajatest arvasid 69%, et nende töö on füüsiliselt raske, siis 72% puhastustööde juhtidest hindasid, et nende töö on vaimselt raske (joonis 3).

Joonis 3

IV küsitlus uuriti, kui palju mõjutavad koristustöö füüsilist pinget töövahendite ja meetodite valik. Puhastusteenindajad jäid enim rahule puhastustarvikute kasutamise koolitusega (joonis 4). 60% vastanutest leidis, et on saanud piisavalt juhiseid puhastustarvikute ergonoomilise kasutamise kohta. Pauside ja lühikeste pauside tähtsust ei ole uuringu järgi piisavalt selgitatud. Muret tekitav tulemus on ka see, et iga viies puhastusteenindaja ei olnud saanud ühegi küsitud teema kohta piisavalt juhiseid.

Joonis 4

Viimaks uuriti, millised on puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused hõivatusest ja töötempo mõjutamisest. Piisavalt saavad oma töötempot mõjutada puhastustööde juhid, puhastusteenindajad samas ainult mõnes osas. Seda, et töö on pingeline ja kiire harva, arvasid nii puhastusteenindajad kui puhastustööde juhid (joonis 5).

Joonis 5

Uuringud viidi läbi 2022. aasta novembris Soomes, Eestis, Ungaris ja Hollandis. Küsitlused saadeti igas riigis kümnele organisatsioonile ning neile vastas kokku 267 puhastusteenindajat ja 147 puhastustööde juhti.

Pikemalt saad lugeda raportist.

Artiklid

Vaata kõiki

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi