fbpx

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Rahvusvahelise ErgoClean (Cleaning Ergonomics- to Prevent Occupational Diseases and Accidents) projekti raames viidi läbi erinevaid küsitlusi ja mõõtmisi, et aru saada, mismoodi mõjutab nende töö füüsilist ja vaimset tervist.

I küsitluse raames uuriti, mis on suurimad takistused puhatustööde teostamisel. Nii puhastusteenindajad kui puhastustööde juhid nõustusid, et enim mõjutab töö efektiivsust põrandal olevad esemed, töölaudadel olevad esemed ja kui ruumis on palju mööblit (joonis 1).

Joonis 1

II küsitluse puhul uuriti, kui paljud kogevad luu- ja lihaskonna vaevusi ja selgus, et kõige rohkem valu tuntakse alaseljas, õlgades ja kaelas (joonis 2). Ka jalgadele avaldub päris suur koormus.

Joonis 2

III küsitluse puhul uuriti, kui paljud puhastusteenindajatest ja puhastustööde juhtidest hindavad töö mõju füüsilise ja vaimsele tervisele. Kui puhastusteenindajatest arvasid 69%, et nende töö on füüsiliselt raske, siis 72% puhastustööde juhtidest hindasid, et nende töö on vaimselt raske (joonis 3).

Joonis 3

IV küsitlus uuriti, kui palju mõjutavad koristustöö füüsilist pinget töövahendite ja meetodite valik. Puhastusteenindajad jäid enim rahule puhastustarvikute kasutamise koolitusega (joonis 4). 60% vastanutest leidis, et on saanud piisavalt juhiseid puhastustarvikute ergonoomilise kasutamise kohta. Pauside ja lühikeste pauside tähtsust ei ole uuringu järgi piisavalt selgitatud. Muret tekitav tulemus on ka see, et iga viies puhastusteenindaja ei olnud saanud ühegi küsitud teema kohta piisavalt juhiseid.

Joonis 4

Viimaks uuriti, millised on puhastusteenindajate ja puhastustööde juhtide kogemused hõivatusest ja töötempo mõjutamisest. Piisavalt saavad oma töötempot mõjutada puhastustööde juhid, puhastusteenindajad samas ainult mõnes osas. Seda, et töö on pingeline ja kiire harva, arvasid nii puhastusteenindajad kui puhastustööde juhid (joonis 5).

Joonis 5

Uuringud viidi läbi 2022. aasta novembris Soomes, Eestis, Ungaris ja Hollandis. Küsitlused saadeti igas riigis kümnele organisatsioonile ning neile vastas kokku 267 puhastusteenindajat ja 147 puhastustööde juhti.

Pikemalt saad lugeda raportist.

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi