fbpx

UUS KOOLITUS UV-lambi abil koristamise efektiivsemaks muutmine

13.06.2024 - 13.06.2024

Koristamise eesmärk on mustuse eemaldamine. Selleks, et mustust eemaldada, peame me nägema, kust on must. Teadlikult puhtuse loomine tähendab seda, et mustus eemaldatakse ka silmaga mitte nähtavatest kohtadest. UV-lamp paljastab need kohad, mida ei ole teadlikult ja oskuslikult puhastatud. Seega avab UV-lamp töödejuhataja ja puhastusteenindaja silmad nähtamatule mustusele ja võimaldab tõsta koristuse kvaliteedi uuele tasemele.

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd (teooria ja praktiline tegevus koolitaja juhendamisel) ja 1 akadeemiline tund iseseisvat tööd.

Eesmärk: puhastamise tulemuslikkuse tõstmine UV-lampi teadlikult kasutades mustuse avastamisel ning puhastusteenindajate õpetamisel.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, koolitajad, kvaliteedijuhid, juhendajad jt, kelle töös on vajalik avastada määrdunud kohad, teha otsused mida on vaja puhastada ning saavutada tõhus puhastamine.

Koolitusgrupi suurus: 6-20 inimest

Antud koolitusele ei saa registreeruda läbi Eesti Töötukassa koolituskaardi!

Koolituse sisu:

  • UV-valguse kasutamine mustuse avastamisel
  • Ruumide kasutajatest tingitud eripärade mõistmine
  • UV-lambi abil puhastamise tõhususe testimine
  • Töötajate juhendamine, kasutades UV-lampi – asjakohaste katsete tegemine

Õpiväljundid:

  • Avastab UV-lambi abil määrdunud kohad
  • Juhendab teiste tavatööd kasutades UV-lampi, saavutades tulemusliku ja motiveeritud töötamise

Õppemeetodid – loeng, arutelu, praktilised harjutused, analüüs.

Iseseisev töö – peale koolitust valikvastustega test Coursy keskkonnas.

Õppekeskkond ja õppevahendid

  • PowerPoint esitlus koolitusteemade kohta (allalaetav Coursy keskkonnast)
  • Lisamaterjalid Coursy keskkonnas
  • Auditoorne õpe kasutades professionaalseid koristustarvikuid
  • Iga osaleja kasutab koolitusel UV-lampi, mis sisaldub koolitushinnas ja lamp jääb osalejale (laetav, taskulambi sarnane, kaasas kaitseprillid).

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused – hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Teadmiste test – minimaalselt 70% õigeid vastuseid.

Väljastatavad dokumendid:
Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst nõutud mahu osas ja läbis testi(d) vastavalt tingimustele.
Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid (ei sooritanud testi) ja/või osales koolitusel osaliselt

Õppekava koostamise alus:

B.2 üldoskused

B.3.4. Koristustööde juhtimine

punkt 4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuse arendamiseks

Koolitajad: Helge Alt

Kliendid arvavad

Osalesin UV-lambi kasutamise koolitusel ja sain aru, et UV-lamp on tõesti hea leid puhastusvaldkonnas, mis aitab parandada meie elukvaliteeti. Hakkan rakendama uusi teadmisi UV-lambi kasutamisest objektidel, et anda tagasisidet puhastusteenindajatele.

Evelina SuvisteDivitiae OÜ

Koolituse info

Toimumisajad:
13.06.2024, kell: 09:30 - 15:00

Asukoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Sisaldab: UV-lamp, kaitseprillid, kirjalikke materjale, koolituse läbinutele tunnistus ja kohvipause kontaktõppe päevadel

Soovitused: kui samal koolitusel soovib osaleda ühest ettevõttest kolm ja enam osalejat, siis küsi personaalset pakkumust merlin@puhastusekspert.ee

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-mail) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastatakse 50% osalustasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel osalustasu ei tagastata

Keel:

Eesti

Akadeemiline maht: 7 akadeemilist tundi

Õppepäevade arv: 1 õppepeäv

Hind: 299 € + KM

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi