fbpx

Õppetasu maksmine ja tagastamine

Õppetasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust, vastavalt arvel toodud maksetähtajale või maksegraafiku alusel vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule.
Töötukassa koolituskaardiga osalejate arvete tasumine on sätestatud dokumendis: Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 16.07.2022 https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf

Koolituse eest maksja andmed palume esitada korrektselt koolitusele registreerimisel.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

  • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituspartnerit e-kirja teel (info@puhastusekspert.ee).
  • Koolitusest loobumise teatamisel hiljemalt 10 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmisele koolitusele. Teatamisel vähemalt 3 päeva enne koolituse algust tagastatakse 50% õppetasust. Hilisema teatamise või mitteosalemisest teavitamata jätmise korral õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.
  • Kui klient loobub e-koolitusest enne ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.
  • Kui klient loobub e-koolitusest peale ligipääsude ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele, väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.
  • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), saab õppija liituda võimalusel järgmise koolitusgrupiga.
  • Puhastusekspert jätab endale õiguse väheste osalejate tõttu koolitusi ära jätta või nende algust edasi lükata. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Koolitusprogrammi edasilükkamine ja pikendamine

  • Kui osaletakse kursusel, mis koosneb mitmest moodulist ja koolitatav soovib omaalgatuslikult vastava koolituse/mooduli edasi lükata, siis võimalusel saab seda teha (kui järgmisel samasisulisel koolitusel on kohti), kuid koolitatav peab lisaks tasuma 50% eraldi müüdava koolituse hinnast (hinnale lisandub käibemaks).
  • Kui edasilükkamiseks on vältimatu põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis lisatasu ei rakendata, kuid koolitatav peab olema võimeline edasilükkamise põhjust tõendama (arstilt kiri, tööandja kiri vms).

Artiklid

Vaata kõiki

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi