fbpx

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Süsteemi on endale hankinud lennujaam ja kasutab seda koristusteenuse ostmise monitoorimiseks. Teatud osadele on ligipääs ka koristusfirmal, kes saab kasutada kogutud andmeid koristuse vajaduspõhiseks planeerimiseks. Puhastusteenindaja läheb sinna, kuhu vaja ja teeb neid tegevusi, mida vaja.

Seattle lennujaamas töötab üle 100 puhastusteenindaja, nende töö koordineerimiseks on oluline kasutada elektroonseid seire ja monitoorimise süsteeme, et korraldada koristustegevusi vajaduspõhiselt. Koristusfirma esindaja sõnul on Optiqo kasutus nende tööd oluliselt hõlbustanud. Oma tegevuse kohta saadakse koheselt tagasisidet, asutusesisesed kontrollid tehakse Optiqoga ning puhastusteenindajad saavad ajastatud elektroonsed  tööjuhendid. Kogutud andmeid koos vaadates on võimalik säästa olulisi ressursse asjatute käimiste ja tegevuste arvelt.

Tõsi, lennujaam oli puhas. Samas vaadates puhastusteenindajate tegevust, mustuse eemaldamiseks kasutatud meetodeid ja tarvikuid, siis selles osas on veel arenguruumi küllaga. Kõike seda oleks võimalik saavutada väiksema tööajaga, kui eemaldada mustust teadlikumalt.

Liialt märjad meetodid, mustusega maalimine ehk pinnamustuse tekitamine oli kohati probleem, pritspudelite kasutamine jms jäi silma. Kui koristada nii, et mustus on lihtsalt ja ühe korraga eemaldatud ehk koristustarvikud ja tehnoloogia on teadlik, kasutada Optiqo monitoorimise ja seire süsteeme, siis on koristust võimalik muuta oluliselt efektiivsemaks.

Juhul kui soovid Seattle lennujaamas kasutatava tehnoloogia osas rohkem infot saada, siis 17.01.2023 toimub taas lühikoolitus “IT-lahendused koristamise korraldamisel”, kus räägitakse sellest kõigest juba täpsemalt.

Tutvu koolitusega SIIN.

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Räägi palun kõige pealt, kuidas sai Sinust üldse koolitaja.

Kuna mu ema oli matemaatikaõpetaja, siis üsna varases lapsepõlves otsustasin, et minust saab ka õpetaja. See soov ja tunne oli nii kindel, et teisi valikuid ülikooli minekuks isegi ei kaalunud.

Mis on parim osa koolitajaks olemise juures?

Kui koolituste tulemusel muutub midagi paremaks ja tekib väärtus, ehk kui inimestel ühel hetkel lööb silm särama, siis sellest tekibki innustus. Koolitustega loome eeskätt väärtust koristamises. See tähendab, et ruumid saavad puhtaks väiksema aja, ning väiksema hulga tarvikute ja ainete kuluga. Samas on hulgaliselt näiteid, kus koolitus on muutnud oluliselt paremaks inimese elukvaliteeti laiemalt ja olnud justkui teraapia. Innustatuna puhastuseõpingutest on uuest energiast tiivustatuna muudetud ka muid asju elus. Nii hea on teada, et olen saanud kaasa aidata kellegi elu paremaks muutmisele!

Sa rääkisid, mis on parima osa koolitajaks olemisest aga kas on ka midagi, mis on n-ö tõrvatilk meepotis?

Väga raske küsimus. Sageli esialgu rasked situatsioonid ja rasked inimesed, kuid ühel hetkel on need suurimad õppetunnid.

Aga kes on hea õpilane koolitusel? Milline ta on?

Avatud ja mõtleb kaasa, kuid see ei tähenda, et kõigega peaks nõus olema ja alguses tavaliselt tundub see mida räägime või näitame, võimatuna ja utoopiana.  Kindlasti ka pühendunud, ehk kui toimub koolitus, siis ta on selles hetkes- siin ja praegu. Teaduslikult on tõestatud, et tähelepanu ei saa suunata korraga kahele asjale. Koolituse tulemuslikkuses saab määravaks see, kui palju peale koolitust on õpilase käitumises ja/ või mõtlemises toimunud muutuseid. Ägedate tulemuste saavutamiseks on pühendumine oluline!

Räägi palun mõni naljakas lugu, mis on koolitajana ette tulnud.

Ühel pikemal koolitusel palju aastaid tagasi, treenisime iga päeva lõpus mopiga tööd ning kasutasime väheniiskeid ja niiskeid meetodeid. Harjutamine käis kooli pikas koridoris, kus oli parkettpõrand. Tollel ajal koristati seal nagu ikka- ämber, kalts ja törts mingit ainet. Pind oli „mustusega ühtlaselt ära maalitud“. Ütlesin kooli majandusalajuhatajale, et järgneva 3 nädala jooksul ei pea koristaja selles koridoris midagi tegema. Mõne nädala jooksul hakkas see kiht kaduma ja põrand võttis juba kerge läike ning nägi hea välja. Ühel päeval tuli majandusalajuhataja minu juurde ja küsis, millist pooni me sellele peale panime, et ta tahab ka seda osta ning hakata kasutama, sest põrand näeb nii hea välja. Ma vastasin, et me ei ole seda pesnud mitu nädalat, sellepärast näebki nii hea välja. Selle koha peal jutt lõppes. Järgmisel päeval tuli koristaja minu juurde uurima, et ma ütleks talle selle aine nime, sest nemad tahavad ka nii head tulemust. Siis sain aru, et eelmisel päeval ei jäädud mu juttu uskuma, arvati, et on saladuslik aine, mille nime ei taha ma avaldada. See tundus ebareaalne, et põrand näeb sellepärast hea välja, et ei pestud mitu nädalat….. aga nii see oli.

Aga kas on ka mõni ebameeldiv kogemus?

Taas raske küsimus, aga siiski. Käisime ühes koolis mitmed aastad järjest igal kevadisel koolivaheajal koolitamas. Igal korral majandusalajuhataja ütles, et temal ei ole aega osaleda, piisab kui puhastusteenindajad on kohal. Vaatamata mitmetele koolitustele ei muutunud seal mitte midagi. Koolitused said tehtud, inimesed olid pigem positiivsed, kuulasid kenasti ära, kuid kõik jätkus reaalses elus vanaviisi… Koolitajana tekib selline tühi ja ka väärtusetu tunne. Samas just see kogemus pani mõtlema, mida siis ikkagi teha, et päriselt toimuks muutused koristuses. Ainult koolitamisest siinkohal ei piisa. Oluline on kindlasti jätkutegevus, selge ja kõigile ühtselt arusaadav nägemus, mida ja miks hakatakse nüüd teistmoodi tegema ning selle märkamine ja harjutamine igapäeva elus.

Oled Aasta koolitaja 2022. Kas siit on veel kuidagi võimalik paremaks saada?

Uhh, ikka ja alati on. Koolitajaks olemine on piirideta mäng- ei saa kunagi „valmis“. Teatud mõttes läheb kõik endist viisi edasi- uue otsimine, katsetamine, huvi inimeste ja valdkonna arengu vastu, olemasolevate kogemuste jagamine ja inspireerimine. Samas on justkui vastutus suurem- ikkagi tiitliga Aasta koolitaja.

Tiitliga on kaasnenud hulgaliselt erilist, sooja ja väärtuslikku tagasisidet. Olen saanud kuhjaga kinnitust, et koolitaja on väga oluline inspireerija. Infot on tänapäeval küllaga, liigagi palju. Määravaks saab see, kas ja mida inimesed kasutama hakkavad ja siin on suur annus koolitaja inspireerimist.

(Võtab mõttepausi, et küsida endalt, mis oleks kõige olulisem arengukoht, milles tahab hetkel paremaks saada.)

Aeg on korvamatu ressurss. Maailmas, kus elame ja kus üks kriis ei jõua lõppeda, kui teine algab. Igast küljest on aru saada, et endist viisi enam elada ei saa. Puhastusvaldkonnas näen suurimat võimalust vajaduspõhises tegevuses- lepitakse kokku kui sageli ja kui puhas peab olema, eemaldatakse seda mustust, mis pindadel olla ei tohi ning seda tehakse minimaalsete ressurssidega- vesi, koristusained, tarvikud. Vajaduspõhine tegevus on juba seepärast vajalik, kuna puhastusteenindus ei ole popp valdkond. Näen siinkohal suuri potentsiaalse ja julgen öelda senise kogemuse põhjal, et vähemalt 40% koristuses tehtavast tegevusest on asjata ehk väärtusetu töö. Tahaksin olla tõelise vajaduspõhise koristuse saavutamisel teenäitajaks ettevõtete juhtidele, puhastustööde juhtidele ja puhastusteenindajatele. Selleks tahaksin aidata igaühe seisukohalt näha samme, mida vaja ette võtta ning inspireerida neid astuma ja siis aidata näha järgmisi samme jne. Tahaksin saada paremaks igaühe seisukohalt jõukohaste sammude väljatoomisel ja innustamisel neid astuma.

Aga räägime natukene numbritest ka. Kas oled mõelnud, mitu koolitust oled selle aja jooksul läbi viinud? Või näiteks mitu koolitavat on olnud?

Ei ole, aga proovime selgust saada. Koolitanud olen tegelikult üle 30 aasta, aga esimesed aastad käsitööd- kangastelgedel ja varrastel kudumine oli mu kirg. Õpilasi oli hulgaliselt. Üle 100 inimese olen kangastelgedel kuduma õpetanud.

Puhastusvaldkonna koolitused said alguse 1993. aastal kutsekoolis õpetajana olles. Puhastusekspert on nüüd 24- aastane, meie õppijate arv aastas on viimastel aastatel olnud suurusjärgus 600-1000 õpilast aastas. Lisaks tuleb ette erinevaid loenguid, koolitusi, kus osalejad ei kajastu meie õpilaste nimekirjas. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel iga viie aasta järel tuleb eneseanalüüsis välja tuua läbiviidud koolituste maht. Neid numbreid vaadates olen pikki aastaid koolitanud aastas keskmiselt umbes 800 tundi, seega julgeks pakkuda et olen läbi viinud u 23 000 tundi puhastusalaseid koolitusi. Koolitatavaid, kellega olen kokku puutunud, on kindlasti tuhandeid (võib-olla on see number ka viiekohaline).

Päris muljetavaldavad numbrid. Aga räägime muutustest. Milline oli koolitaja roll siis kui sa alustasid koolitajana ja milline on see täna?

Koolitaja roll on justkui kaleidoskoop, millel on erinevaid värve. Mingid osad rollist on teatud ajas justkui peidus, aga olemas ja siis aja möödudes tulevad jälle rohkem esile. Näiteks koolitaja enda innustus ja inspireerimise võimekus. Need on olnud kogu aeg olulised, kuid pigem on tänaseks see roll muutunud veelgi olulisemaks. Näiteks puhastuskoolitaja algusaegadel oli suur väljakutse, kus kohast saada materjali, mida tunnis rääkida. Suur osa ajast läkski materjali otsimisele, tõlkimisele jne. Tänasel päeval on materjale hulgaliselt, oluline on lihtsalt välja selekteerida nende usaldusväärsus, püüda aru saada, mis on tegelikkus ja mida on päriselt vaja. Lisaks otsida sõltumatuid teadusartikleid valdkonna kohta jne.

Elame infoajastul, mis kajastub ka koolitaja rolli muutusest, mida rääkisid, ehk materjale on palju ja tuleb selekteerida välja need õiged. Mis arengusuundasid näed koolitaja rollis tulevikus? Kas koolitaja roll on samuti pidevas muutumises ja koolitusvõtted muutuvad rohkem digitaalsemaks?

Kogu maailm on pidevas muutumises, nii ka koolitaja roll. Koolitaja roll on olla justkui teenäitaja, kuhu, miks ja kuidas tasub liikuda, et olla milleski parem, tunda ennast mugavamalt jne. Sageli tuleb olla ajast ees, samas ei saa minna liiga kaugele, siis kaob side koolitatavatega. Kui koolitustel käsitleda eilset päeva, siis see on ajalootund, mida on hea teada, aga uut väärtust ei loo.

Nii nagu kõikides muudes valdkondades, nii ka koristuses on üha enam kasutusel digitehnoloogiat. See seab koolitaja uute arenguülesannete ette, avab uksed uude põnevasse maailma. Näiteks kogudes digitehnoloogia abil informatsiooni kui palju kliente, millistel aegadel kasutab WC-d, millal saab prügikast täis või paberidosaator tühjaks. Selliste andmete olemasolu võimaldab tõelist vajaduspõhist koristust arendada ja rakendada. Nüüd tuleb mängu koolitaja roll- digitehnoloogia kogub andmed, kuid milliseid andmeid koguda, mida järeldada nende põhjal, mida hakata teistmoodi tegema jne.

Tänaseks on Puhastusekspert koolitusmaterjalid, koolituste lõputestid kõik elektroonses keskkonnas. Õppides ülikoolis õpetajaks, olin ma täiesti veendunud, et ma ei puuduta iialgi ühtegi arvutit ja minu töövahendiks on sukavardad ja kangasteljed. Nii suutsimegi dekanaadis selgeks teha, et arvutiõpetus tuleb meie õppekavast maha võtta, kui väärtusetu aine ja see ka õnnestus ära tõestada. Tänaseks on kõik sootuks muutunud ja muutub edasi. Põnev on arengutega kaasa minna, olla innustajaks, teerajajaks.

Aitäh selle inspireeriva loo eest. Kas soovid midagi veel öelda?

Koristuse õpetajaks sattusin ma juhuse tahtel. Kui keegi oleks näidanud mulle 30 aastat tagasi, ülikooli lõpusirgel olles, filmi mu elust oktoober 2022, ei oleks uskunud sellest mitte ühtegi asja. Ometi on nii läinud ja ma olen selle üle ütlemata õnnelik ja tänulik. Ma armastan oma tööd! See ei olegi töö, vaid elustiil- inspireerida looma teadlikult puhtamat maailma!

Aitäh Sulle ja palju edu!

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Seitsme riigi kogemustele tuginedes töötasime välja juhendid klientide ja puhastusteenindajate koolitamiseks INSTA800 standardi osas.

Koolitusmaterjal klientidele seletab lahti INSTA 800 standardi, kuidas seda kasutada koristustööde kvaliteedi tagamiseks ning erinevused lepingute sõlmimisel standardiga ja ilma.

Juhendiga saad tutvuda SIIN.

Projekti teiste tulemustega saad tutvuda SIIN.

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Jagame näiteid, mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei ole nii palju lappe, et ühe määrdumisel võtta järgmine puhas ning tööpäeva lõpus pesta lapid kõik koos pesumasinas.

Pesemine kraanikausis

Lappide puudusel on sageli lahenduseks nende pesemine kraankausis. Kuid sellisel juhul ei saa mikrokiudlapid piisavalt puhtaks ning jäävad kokkuvõttes liiga märjaks. Tulemuseks on see, et lapp ei puhasta, vaid pigem määrib.

Panime ühe konkreetse juhtumi numbritesse. Tulemused olid järgmised:

  • ühe lapi pesemiseks kraani all kulus 1,5 minutit tööaega ja 3 liitrit vett
  • kui iga päev 10 puhastusteenindajat 20 korda sellisel viisil lappe pesevad, siis sellele kuluv tööaeg päevas kokku on umbes 5 tundi
  • kui aasta aega iga päev selliselt käituda ning töö tasustada miinimumpalgaga, on ettevõtte kulu väärtusetu töö tasustamiseks 11 100€. See summa on oluliselt suurem, kui mikrokiust lappide, käru ja isegi pesumasina soetamine
  • vett kulub selleks 600 liitrit päevas. Tuginedes eelnevale, kulutab selline tegevus aastas umbes 180 tonni rohkem vett kui seda kuluks lappide pesemiseks pesumasinaga.

Kätepaberi kasutamine

Kui lappi pestakse kraani all või on lapp muul põhjusel märg/must, siis tekib ikkagi vajadus pindade, näiteks kraanide, kraanikausside kuivatamiseks. Sageli võetakse siis kasutusel kätekuivatuspaber. Ühel hiljutisel auditil lugesime ära, kui palju päriselt paberit kasutati. Tol päeval oli tulemuseks 5 – 7 paberit WC kohta. Eelmisele näitele sarnaselt jätkates, kui sama tehakse sajas ruumis, siis keskmiselt kulub päevas 600 lehte paberit kuivatamiseks. Selles asutuses oli paberi hind 0,8 senti/leht, seega kuivatamiseks kuluva paberi maksumus on kokku 4,8 €/päevas, millele lisandub ka jäätmekäitlus. Aastas on kuivatamiseks kuluva paberi kulu 1 752€. Kuivatades mikrokiust lapiga on tulemus kindlasti oluliselt parem.

Oluline on säästa töötajaid, asjatut veekulu ning mõelda, kuidas koristusse panustatud aeg oleks väärtust loov.

Koristamisele kehtivad Eestis 1. jaanuarist keskkonnanõuded, kus mh pööratakse tähelepanu ka vee kasutamise vähendamisele, tutvu artikliga SIIN.

Mustuse ja soovitud puhtuse mõju tööajale

Puhastusekspert on kolmandat aastat Erasmus+ koostööprojekti „Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800“ eestvedaja. Projekti eesmärgiks on seitsme INSTA800 kasutajariigi kogemuste vahetamine ning ühiselt uute materjalide koostamine, mis aitavad kaasa vajaduspõhise koristuse rakendamisele.

Suurimaks projekti osaks oli tööaja katsete sooritamine, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju mõjutab INSTA800 järgi erinevatele kvaliteeditasemetele jõudmine tööaega. Sooviti teada, kuidas ühe taseme võrra kõrgem kvaliteeditase või ühe taseme võrra rohkem mustust enne koristust mõjutab tööaega. Katseid tehti viie tüüpruumi koristamisel – kontori-, tualett- ja klassiruum, koridor ning trepp. Kokku tehti üle 800 katse. Need toimusid Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Teadaolevalt teisi nii laialdasi uurimusi ei ole, mis uuriks reaalses elus koristamise näitel mustuse esinemise ja kvaliteeditaseme mõju tööajale. Seega on tegemist olulise ja väärtusliku uuringuga, mille tulemused on väga huvitavad ja kasulikud. Lisaks tööaja määratlemisele selgusid katsete käigus nii mõnedki muud õpetlikud aspektid. Tööaja katsete kohta on koostatud põhjalik raport, milles on olulisi andmeid ja nõuandeid koristusteenuse pakkujatele, teenuse ostjatele ja kõikidele teistele puhastusvaldkonna spetsialistidele. Raport on leitav SIIT.

Lühidalt olulisemad järeldused:

  • Ühe taseme võrra kõrgem kvaliteeditase või ühe taseme võrra rohkem mustust enne koristust mõjutab tööaega 10 – 30%. Tööaeg on koristusteenuse suurim kuluallikas, seega on oluline nii teenuse pakkujatel kui ostjatel arvestada kvaliteeditaseme ja ka määrdumise mõju tööajale. Oluline on määratleda vajaduspõhised kvaliteeditasemed, kontrollida nende saavutamist ja vältida igaks juhuks kõrgemate tasemete määratlemist. Kui teenuse perioodil muutub ruumide kasutamise intensiivsus, näiteks lubatakse ühe hetkel tööle kaasa võtta lemmikloomad, siis see tekitab rohkem mustust. Koristatavad ruutmeetrid jäävad samaks, kuid puhastusteenuse tööaeg saavutamaks kokkulepitud kvaliteeditaset, võib-olla oluliselt suurem.
  • Tähtis on määratleda vajaduspõhine kvaliteedisagedus. Ruume koristatakse, kui need on määrdunud määral, mis võib hakata segama igapäevast tegevust. Sageli püütakse ebakvaliteetset puhastust korvata sagedasema koristusega. Tehes ebakvaliteetsemat tööd sagedamini, ei muutu olukord paremaks. Oluline on, et peale koristust on ruumid kokkulepitud tasemel puhtad ja jälgitakse, millise aja jooksul tekib sinna mustus, mis seal olla ei tohiks.
  • Puhastustööde juhtide ja puhastusteenindajate teadlikkus on võtmeküsimus, nii koristustehniline kui ka INSTA800 puudutav. Näiteks Rootsis tehtud katsetes selgus, et oskaja puhastusteenindaja saavutas soovitud tulemuse 33% väiksem ajaga.
  • Koristamisel kulub palju aega tegevustele, mis mustust ei eemalda ehk väärtust ei loo. Näiteks puhastatakse sageli puhtaid pindu, sest ollakse harjunud tegema rutiinseid tegevusi. See on asjatult raisatud ressurss. Oluline väljakutse on viia sellised tööd miinimumini, aga see eeldab teadlikkust.
  • Valede koristusmeetodite kasutamine on kulukas ja võib muuta olukorda veelgi hullemaks. Näiteks liialt märjad meetodid, aine liigne doseerimine jms tekitab pinnamustust.

Oluline on märgata, millised kohad on mustad ja aru saada, milline mustus peab olema eemaldatud, et soovitud kvaliteeditase oleks saavutatud. Soovimatu mustuse eemaldamisel on määrava tähtsusega teadlikkus – vastavalt mustusele sobiva meetodi, aine ja tarviku valik ning kasutamine. Võtmeküsimuseks on puhastusteenindaja ja puhastustööde juhi teadlikkus. Kuna puhastusteenindajad on sageli vahetuv tööjõud, on oluline puhastustööde juhi võimekus suunata ja õpetada puhastusteenindajaid vajaduspõhiselt tegutsema. Seega puhastustööde juhtide koristustehniline ja INSTA800 alane teadlikkus saab koristusteenuse pakkumisel määravaks. Tuginedes katsete tulemustele, võib 30-50% reaalselt tööajast, mida puhastusteenindajad objekti koristamiseks vajavad, oleneda puhastustööde juhi võimekusest neid juhendada. Sageli on puhastuseks tööaega liialt vähe, aga aja lisamisel ja ebaefektiivsete tegevuste tegemisel ei muutu tulemus paremaks.

Koolituskalender

Kõik koolitused

Artiklid

Vaata kõiki

Kogemusi hankimas üheks maailma puhtaimaks lennujaamaks kuulutatud Seattle lennujaamas

Helge Alt külastas 12.oktoobril 2022 reisil olles Seattle lennujaama, kus on kasutusel meie hea koostööpartneri Optiqo elektroonsed koristuse seiresüsteemid. Kasutatakse QlvrBoxe klientide külastatavuse jälgimiseks ning sama süsteem võimaldab registreerida tööaega vaid kiipkaardiga. Koos Qlverboxiga on QR-koodiga ka klientide tagasiside küsitlus. Tagasisidet võib anda erinevate teemade kohta eraldi. Näiteks kui ei olda rahul puhtusega või on hoopis WC-poti kaas katki. Tagasiside jõuab automaatselt kokkulepitud inimeseni, kes saab asuda tegelema vastava probleemi kõrvaldamisega.

Loe edasi

Intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helgega

Otsustasime teha intervjuu Aasta koolitaja 2022 Helge Aldiga, et rääkida täpsemalt koolitamisest ja koolitajaks olemisest.

Loe edasi

Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard kliendi vaates

Puhastusekspert ja Erasmus+ koostööprojekti Cost Effective, Need Based cleaning INSTA800 partnerid kogunesid 13.-15. juuni 2022 Riias, et töötada välja efektiivsed koolitusprogrammid ja -metoodikad INSTA800 teadmistele.

Loe edasi

Mida toob kaasa see, kui puhastusteenindajal ei jätku lappe?

Oleme viimasel ajal korraldanud mitmeid huvitavaid koristustööde auditeid, leidmaks potentsiaali koristuse efektiivsuse tõstmiseks.

Loe edasi