fbpx

Õpiränne Rootsi 22.08.-24.08.2023

22.-24.08 toimus Puhastuseksperdi eestvedamisel õpiränne Rootsi. Õpirändel osalesid konsortsiumi liikmed Ida-Tallinna Keskhaiglast, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Valga Haiglast, Rakvere Haiglast, Järvamaa Kutsehariduskeskusest ning Puhastuseksperdist.

Õpirändel olid koolitajateks Optiqo Sweden AB juht Martin Älenmark ja Visera AB koolitaja Karin Perling.

Üks õpirände peamistest eesmärkidest oli õppida, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel selleks vastavat standardit. Märtsis 2023 jõustus Eestis haiglate ja tervishoiuasutuste koristamist reguleeriv Standard EVS944:2023 Puhastusnõuded tervishoiuasutustele. Tegemist on tõlkega, Taanis 2008. aastal Taani Terviseameti poolt ellu kutsutud standardiga (Infection control in the health care sector – Part 10: Requirements for Cleaning). Selle standardi abil teostatakse puhtuse kvaliteedi mõõtmist Taanis, Rootsis, Norras ja Islandil.

Õpirände koolituse käigus külastasime Stockholmi Danderydsi Haiglat, kus tutvusime haigla koristuse korraldamise, koristustekstiilide hoolduse, koristuskärude komplekteerimise ning Optiqo tarkvaralahenduse kasutamisega töö planeerimisel ja andmete kogumisel.

Lisaks tutvusime Optiqo tarkvara võimalustega, mida rakendatakse koristuse optimeerimisel, korraldamisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel. Optiqo tarkvara rakendamine koristuse kvaliteedi hindamisel võimaldab hoida kokku väga palju aega ning loob suurepärase võimaluse statistiliste andmete järelduste abil vajalike muutuste kiireks ellu rakendamiseks.

Kogusime õpirände jooksul väga palju teadmisi ja kinnitasime ka paljut, mida juba teadsime. Teiste kogemusest õppimine on suurima väärtusega, see aitab kiirelt rakendada juba toimivaid lahendusi ning vältida võimalikke vigu.

Ühe olulise faktina näiteks võib välja tuua selle, et uuringute järgi kandub 80% infektsioonidest edasi käte kaudu, seetõttu on käte hügieen määrava tähtsusega. Haigla tingimustes infektsioonide vältimiseks on oluline esiteks mõista, kes liiguvad haigla ruumides – patsiendid, arstid, õed, hooldajad, puhastusteenindajad, külastajad, logistikud, hooldustehnikud jne. Teiseks on vaja tõsta kõikide nende isikute teadlikkust ja oskust vältida ja takistada infektsioonide levikut. Seega peitub tervise ohutuse võti eelkõige koolitatud personalis.

Väga oluline võimalus terviseriski haldamises peitub haigla personali ja koristusmeeskonna omavahelises koostöös. Seda puudujääki leidub nii Rootsi kui Eesti haiglates. Õpirände käigus jõuti korduvalt järelduseni, et haiglad oleksid oluliselt puhtamad ning infektsiooni riskid madalamad, kui erinevate juhendite, koolituste, hangete välja töötamisel ja korraldamisel kaasatakse nii juhtkonna, infektsiooni kui ka koristuse tasandil inimesi.

Kordasime koristamise kuldreeglit: määrava tähtsusega koristuse tulemusel on aseptiline koristamine ehk koristatakse alati suunaga ülevalt alla (ülemised pinnad puhastatakse kõigepealt ja siis liigutakse põranda poole) ning puhtamalt mustema suunas (viimasena puhastatakse kõige mustemad pinnad).

Osalejad jäid õpirändega väga rahule ning oleme põnevil, kuidas saadud kogemusi ellu rakendada.

Artiklid

Vaata kõiki

Saada sõber koolitusele ja saa soovituse eest 50 € väärtuses Partneri kinkekaart

Partneri kinkekaardi väärtuses 50 € saab järgmistele Tallinnas, Tartus ja Pärnus toimuvatele koolitustele sõbra/tuttava soovituse ja koolitusele registreerimise eest:

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Koristamise digitaliseerimine

8-9.veebruaril 2024 külastasid Eestit Rootsi koristusspetsialistid Martin Älenmark ja Marcus Lindström Optiqo Sweden AB-st. Ekspertide kutsumine oli toetatud Erasmus+ konsortsiumi õpirände projekti poolt ning koolitus oli osalejatele tasuta. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi