fbpx

Õpiränne Hollandi 28 – 31.08.2023

Augusti viimasel nädalal toimus Erasmus+ õpiränne Hollandisse, mille eestvedajaks oli Puhastusekspert. Õpirändel osalesid konsortsiumi liikmete SA Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Rakvere Haigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Valga Haigla AS, OÜ SOL Baltics, Arkaadia Puhastuse OÜ, P.Dussmann OÜ ning Puhastusekspert OÜ esindajad, kokku 17 inimest.

Koolitajateks Hollandis olid Kristel Rietveldt Gouda haiglast ning Jaap Niezen SVS-st.

Üks õpirände peamistest eesmärkidest oli õppida Hollandi kogemusest, kas ja kuidas on võimalik tagada haigla keskkonnas piisav puhtus ja patsienditurvalisus, kasutades koristamisel veega niisutatud mikrokiust lappe ja moppe.

Gouda haigla on alates 2008. aastast kasutanud koristamisel veega niisutatud koristustekstiile. Desinfitseerivaid aineid kasutatakse vaid eritiseplekkide eemaldamisel ning isolatsioonide puhul. Koristusainetest on igapäevaselt kasutuses WC-de ja pesuruumide puhul neutraalne aine, lisaks kord nädalas WC-des happeline ja pesuruumides aluseline aine. Haiglas on süsteemne järelevalve puhtuse tulemustele ja ka protsessile, lisaks visuaalsele hindamisele kasutatakse ka ATP teste orgaanilise mustuse määratlemiseks ning võetakse mikrobioloogilisi proove. Gouda haigla kogemus näitab, et teadlikult vee ja mikrokiuga koristamine on haigla keskkonnas turvaline ja piisav, kuna antud haigla infektsioonide näitajad olid võrreldes Hollandi keskmisega madalamad ehk tulemused paremad.

Aastal 2011 mindi üle ka meditsiiniseadmete puhastamisele vaid veega niisutatud ühekordsetele mikrokiudlappidele. Järjepideva seire tulemused näitavad ka selles osas häid tulemusi.

Lisaks Gouda haigla külastusele õppisime SVS koolituskeskuses Rotterdamis ning Amsterdamis asuvas haiglas. Huvitav on tõdeda, et mõlema haigla puhul rakendatavad koristuse tulemuste seire süsteemid ja standardid on sarnased Eestis ja Skandinaavias kasutatavatele INSTA800-le ehk EVS914:2020 Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine ning EVS944:2023  Puhastamisnõuded tervishoiuasutustes.

Meie grupp oli väga rõõmsameelne ning õpihimuline. 3-päevase koolituse jooksul kogesime uskumatult palju ning  saime uusi mõtteid ja ideid, mis aitavad haiglakeskkonnas teadlikult puhtust luua ning aidata kaasa haiglainfektsioonide leviku tõkestamisele.

Kõige olulisemaks pidasime:

  • Piisava puhtuse saavutamisel on oluline järjepidev ja süsteemne tulemuse ning tegevuse järelevalve ning sellest järelduste tegemine.
  • Puhastusteenindajatel oli kindel väljaõppesüsteem – haiglas töötavad puhastusteenindajad pidid 6 esimese töötamise kuu jooksul läbima kaks 7-päevast koolitust, millest üks oli puhastamise tehnoloogiad, teine haiglakeskkonna eripärad
  • Vesi ja mikrokiud, kui niisutus õige ning lappide liikumisteekond kontrollitud – väga võimas töövahend, eemaldabki 99,9 % mikroobilisest mustusest. Selliseid numbreid näitas meile Gouda haigla infektsioonikontrolli esindaja.
  • Teadlikult tegutsedes vajame desinfitseerivaid ja muid aineid vähe.
  • Koristustarvikute, -kärude, -tekstiilide läbimõeldud korrektne ettevalmistus ja kasutus on hea tulemuse alus.
  • Haiglakeskkonnas on üks suurimaid vaenlasi tolm, mis on mikroorganismide söök. Selle igapäevane eemaldamine oli Hollandi haiglates esmatähtis.
  • Palateid jms ruume koristati ilma kaitsekinnasteta, küll aga olid käte antiseptikale kindlad reeglid – alati kui puudutati koristuskäru vms tarvikut, tehti seejärel käte antiseptika. Nende kogemus näitab, et selliselt tegutsedes on vähem käte vahendusel edasikantavaid infektsioone ning väiksem hulk prügi ühekordsetest kinnastest
  • Koristusruumides olid väga selgelt loodud puhas ja must pool, et koristustarvikud ja lapid ei saastuks
  • Puhtus haiglakeskkonnas on paljude osategurite summa. Kui üks osa ei ole nii nagu peab, siis tekib doomino efekt ehk kokkuvõttes mikroorganismid pääsevad liikuma ehk tekivad haiglainfektsioonid. Oluline on näha tervikpilti ja seirata kõiki aspekte.

 

Artiklid

Vaata kõiki

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit.

Loe edasi

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi