fbpx

Kuluefektiivne vajaduspõhine koristus – projekti kokkuvõte

31.oktoobril lõppes 3-aastane Erasmus+ projekt „Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800“. Projekt tõi kokku INSTA800 seitsme kasutajariigi tõelised spetsialistid. Aastate jooksul jagasime omavahel kogemusi, õppisime üksteiselt, kuid lõime ka palju uut materjali, mis aitab puhastusvaldkonnas vajaduspõhist koristust kuluefektiivselt korraldada ja mis aitab parandada puhastusteenindaja tööefektiivsust.

 

 

 

Viimasel projektikoosolekul mainisid partnerid järgmist:

  • Projekti tulemus on parem, kui plaanides tundus ja veelgi väärtuslikum.
  • Projektis olid iga riigi parimad spetsialistid, õppisime üksteiselt palju, loodud on hea koostöövõrgustik.
  • Saadi INSTA800le uued ja kasulikud vaatenurgad, mis aitavad standardit oluliselt efektiivsemalt kasutada. Seda tõid kõik riigid esile. Soomes loodi uuenenud INSTA800 kasutamise põhimõtted, tuginedes just projekti tulemustele. SSTL (koristusliidu) esindaja arvab, et terve Soome tänab nende tulemuste eest.
  • Klientide ja puhastusteenindajatega suhtlemisel on uued ja toimivad vaatenurgad ning lahendused. INSTA800 kasutus on saanud justkui uue ja tervema hingamise.

Projektis tõesti loodi olulisi materjale, mida üksi teha oleks olnud võimatu, kuid samas kõik vajavad selliseid materjale. Tulemused on kättesaadavad nii eesti kui ka inglise keeles. Projektis loodud materjalid on alljärgnevad:

  1. Juhised standard INSTA800 kasutamiseks seitsmest Euroopa riigist – tegemist on kujundatud formaadis infomaterjalidega, kus on kirjas erinevates riikides tehtud 78 intervjuu tulemused ning standardi kasutamise soovitused. Õppida tasub teiste kogemusest. Materjal on leitav SIIT.
  2. Projekti töömahukaim osa oli tööaja katsete läbi viimine, eesmärgiga välja selgitada, kui palju mõjutab reaalset tööaega mustuse esinemise tase enne koristust ja eesmärgiks olev kvaliteeditase INSTA800 järgi. Tegemist on teadaolevalt unikaalse nii mahulise katsega. Nimelt viisime läbi 800 katset, et selgitada välja viie tüüpruumi tööajamaatriksid, tuginedes INSTA800le. Katsete käigus ilmnesid mitmed väga põnevad õppetunnid, mis mõjutavad koristamist igapäevaselt. Katsed näitasid, et INSTA800le tuginedes mõjutab 1 kvaliteeditaseme võrra kõrgem soovitud puhtusaste või siis ühe taseme võrra rohkem mustust reaalset tööaega 10-30%. Katsete raporti pika versiooniga saab tutvuda SIIN. Lühike kokkuvõte asub SIIN.
  3. Selleks, et standard tõesti toimiks ja aitaks vajaduspõhist koristust kuluefektiivselt saavutada, on oluline kõikide osapoolte teadlikkus. Projekti käigus tehtud uuringud näitasid, et eeskätt tuntakse puudust, kuidas õpetada klientidele standardi kasutust ning kuidas õpetada puhastusteenindajaid nii, et nad koristaks vastavalt kokkulepitud kvaliteediprofiilile. Selleks on meil projektis koostatud:
  • Juhised klientidele info jagamiseks. Materjal leitav SIIN.
  • Puhastusteenindajate koolitamiseks suunised, koos puhastustööde juhile mõeldud juhendmaterjaliga. Puhastuseksperdis katsetasime seda koolitusmudelit mitmel korral ja tulemused on olnud iga korraga innustavamad. Usume, et loodud lihtne süsteem aitab 2-4 tunniga õpetada objektil korraga 3-7 puhastusteenindajat vajaduspõhiselt ja efektiivselt koristama. Juhendmaterjal on leitav SIIN.
  • Keda huvitavad INSTA800-s toodud objektiivsed mõõtmised, siis nende seadmete kasutuse lühifilmidega saab tutvuda SIIN.

Loodame, et meie unikaalne projekt on loonud materjale, mis aitavad vajaduspõhist koristust reaalselt rakendada!

Oleme väga tänulikud, kui annate meie projekti materjalidele tagasisidet, küsitlusele pääseb ligi SIIT.

Projektiga saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Artiklid

Vaata kõiki

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Amsterdamis

Ergonoomiliselt koristamine tundub esmapilgul väga lihtne, aga kuidas ergonoomiat õpetada? Oleme rahvusvahelise Erasmus+ projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppematerjali puhastustööde juhtidele ergonoomia õpetamiseks. Õppematerjalide loomise raames kohtusime 14.05.24 – 16.05.2024 projektipartneritega Amsterdamis. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi, kuidas on ergonoomia õppematerjalide esimese versiooni kasutamine erinevates riikides läinud ning teha vajalikud muutused õppematerjalis. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi

Puhastamine vähema vee ja puhastusaineta?!

29.-30.jaanuaril 2024 võõrustasime Saksamaa koristusspetsialiste Stefan Lehmanni ja Michael Difiglia ettevõttest Floorzilla, kes tutvustasid meile teemantidega rikastatud moppide ja puhastusketaste tõhusust. Koolitusel oli klass inimesi täis ning katsetati põnevusega, kas ja millist efekti uudne lahendus pakub.

Loe edasi

Haigla koristuse head praktikad Skandinaavias

4-9. septembril 2023 toimus haigla koristuse koolitus Rootsi koolitaja Karin Perling juhtimisel, lisaks oli koolitusele kutsutud Erasmus+ konsortsiumi õpirände toel Soome spetsialist Tarja Valkosalo. Tarja täiendas Soome kogemustega Rootsi lektorit. Õpirändeprojekt nr 2023-1-EE01-KA121-VET-000133792.

Loe edasi