fbpx

Õpiränne Rootsi 22.-24.08.2023

22.-24.08 toimus Puhastuseksperdi eestvedamisel õpiränne Rootsi. Õpirändel osalesid konsortsiumi liikmed Ida-Tallinna Keskhaiglast, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Valga Haiglast, Rakvere Haiglast, Järvamaa Kutsehariduskeskusest ning Puhastuseksperdist.

Õpirändel olid koolitajateks Optiqo Sweden AB juht Martin Älenmark ja Visera AB koolitaja Karin Perling.

Üks õpirände peamistest eesmärkidest oli õppida, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel selleks vastavat standardit. Märtsis 2023 jõustus Eestis haiglate ja tervishoiuasutuste koristamist reguleeriv Standard EVS944:2023 Puhastusnõuded tervishoiuasutustele. Tegemist on tõlkega, Taanis 2008. aastal Taani Terviseameti poolt ellu kutsutud standardiga (Infection control in the health care sector – Part 10: Requirements for Cleaning). Selle standardi abil teostatakse puhtuse kvaliteedi mõõtmist Taanis, Rootsis, Norras ja Islandil.

Õpirände koolituse käigus külastasime Stockholmi Danderydsi Haiglat, kus tutvusime haigla koristuse korraldamise, koristustekstiilide hoolduse, koristuskärude komplekteerimise ning Optiqo tarkvaralahenduse kasutamisega töö planeerimisel ja andmete kogumisel.

Lisaks tutvusime Optiqo tarkvara võimalustega, mida rakendatakse koristuse optimeerimisel, korraldamisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel. Optiqo tarkvara rakendamine koristuse kvaliteedi hindamisel võimaldab hoida kokku väga palju aega ning loob suurepärase võimaluse statistiliste andmete järelduste abil vajalike muutuste kiireks ellu rakendamiseks.

Kogusime õpirände jooksul väga palju teadmisi ja kinnitasime ka paljut, mida juba teadsime. Teiste kogemusest õppimine on suurima väärtusega, see aitab kiirelt rakendada juba toimivaid lahendusi ning vältida võimalikke vigu.

Ühe olulise faktina näiteks võib välja tuua selle, et uuringute järgi kandub 80% infektsioonidest edasi käte kaudu, seetõttu on käte hügieen määrava tähtsusega. Haigla tingimustes infektsioonide vältimiseks on oluline esiteks mõista, kes liiguvad haigla ruumides – patsiendid, arstid, õed, hooldajad, puhastusteenindajad, külastajad, logistikud, hooldustehnikud jne. Teiseks on vaja tõsta kõikide nende isikute teadlikkust ja oskust vältida ja takistada infektsioonide levikut. Seega peitub tervise ohutuse võti eelkõige koolitatud personalis.

Väga oluline võimalus terviseriski haldamises peitub haigla personali ja koristusmeeskonna omavahelises koostöös. Seda puudujääki leidub nii Rootsi kui Eesti haiglates. Õpirände käigus jõuti korduvalt järelduseni, et haiglad oleksid oluliselt puhtamad ning infektsiooni riskid madalamad, kui erinevate juhendite, koolituste, hangete välja töötamisel ja korraldamisel kaasatakse nii juhtkonna, infektsiooni kui ka koristuse tasandil inimesi.

Kordasime koristamise kuldreeglit: määrava tähtsusega koristuse tulemusel on aseptiline koristamine ehk koristatakse alati suunaga ülevalt alla (ülemised pinnad puhastatakse kõigepealt ja siis liigutakse põranda poole) ning puhtamalt mustema suunas (viimasena puhastatakse kõige mustemad pinnad).

Osalejad jäid õpirändega väga rahule ning oleme põnevil, kuidas saadud kogemusi ellu rakendada.

Artiklid

Vaata kõiki

Objekti koristustulemuse eeldus puhtusele vs tegelikkus

Kuidas teame, kas oleme koristusega rahul? Selleks vajame tagasisidet ja ühtset arusaama sellest, mis on puhas ja milline mustus peab olema eemaldatud, et saaks öelda, et töö on hästi tehtud. Sageli ringleb koristuses vaid negatiivne tagasiside – kui midagi ei ole nii nagu peab, siis info liigub ja hakatakse probleemiga tegelema. Kui kõik on hästi, siis see on justkui normaalne ja sellest ei ole vaja rääkida. Motiveeritud tööks vajab inimene kindlasti positiivset tagasisidet, seda ka koristuses.

Loe edasi

3 puhastusainet, mida on kodus vaja

Suurem osa mustusest koduses keskkonnas on eemaldatav ilma aineteta. Veega niisutatud mikrokiudlapid või -mopid on oskuslikul kasutamisel väga tõhusad abimehed erinevate mustuste eemaldamisel. Kuid samas päris ilma aineteta kodus siiski hakkama ei saa.

Loe edasi

6 nippi tolmust vabanemiseks

Tolmu on kõikjal, seda lihtsalt tekib. Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla õhus tavapärasest rohkem hallituseoseid. Tolmu ja eoste sissehingamisel kulub organismil teatud hulk jõuvarusid nendega toimetulekuks, mille tulemusena meie immuunsus langeb. Kui sellises kurnatud olekus puutub inimene kokku mõne viirusega, siis haigestub ta suurema tõenäosusega. Sellises ruumides tunneme sageli ennast ka väsinuna.

Loe edasi

Koristusvaldkonna ametihaigused ja töösse suhtumine

Puhastusteenindajad ja puhastustööde juhid tunnevad, et nende töö on väga tähendusrikas. Küll aga kogevad nad füüsilist ja psühholoogilist stressi, mida mõjutab ka töökeskkond.

Loe edasi