fbpx

Õpiränne Rootsi 22.-24.08.2023

22.-24.08 toimus Puhastuseksperdi eestvedamisel õpiränne Rootsi. Õpirändel osalesid konsortsiumi liikmed Ida-Tallinna Keskhaiglast, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Valga Haiglast, Rakvere Haiglast, Järvamaa Kutsehariduskeskusest ning Puhastuseksperdist.

Õpirändel olid koolitajateks Optiqo Sweden AB juht Martin Älenmark ja Visera AB koolitaja Karin Perling.

Üks õpirände peamistest eesmärkidest oli õppida, kuidas rakendatakse haiglates koristuse kvaliteedi määramisel selleks vastavat standardit. Märtsis 2023 jõustus Eestis haiglate ja tervishoiuasutuste koristamist reguleeriv Standard EVS944:2023 Puhastusnõuded tervishoiuasutustele. Tegemist on tõlkega, Taanis 2008. aastal Taani Terviseameti poolt ellu kutsutud standardiga (Infection control in the health care sector – Part 10: Requirements for Cleaning). Selle standardi abil teostatakse puhtuse kvaliteedi mõõtmist Taanis, Rootsis, Norras ja Islandil.

Õpirände koolituse käigus külastasime Stockholmi Danderydsi Haiglat, kus tutvusime haigla koristuse korraldamise, koristustekstiilide hoolduse, koristuskärude komplekteerimise ning Optiqo tarkvaralahenduse kasutamisega töö planeerimisel ja andmete kogumisel.

Lisaks tutvusime Optiqo tarkvara võimalustega, mida rakendatakse koristuse optimeerimisel, korraldamisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel. Optiqo tarkvara rakendamine koristuse kvaliteedi hindamisel võimaldab hoida kokku väga palju aega ning loob suurepärase võimaluse statistiliste andmete järelduste abil vajalike muutuste kiireks ellu rakendamiseks.

Kogusime õpirände jooksul väga palju teadmisi ja kinnitasime ka paljut, mida juba teadsime. Teiste kogemusest õppimine on suurima väärtusega, see aitab kiirelt rakendada juba toimivaid lahendusi ning vältida võimalikke vigu.

Ühe olulise faktina näiteks võib välja tuua selle, et uuringute järgi kandub 80% infektsioonidest edasi käte kaudu, seetõttu on käte hügieen määrava tähtsusega. Haigla tingimustes infektsioonide vältimiseks on oluline esiteks mõista, kes liiguvad haigla ruumides – patsiendid, arstid, õed, hooldajad, puhastusteenindajad, külastajad, logistikud, hooldustehnikud jne. Teiseks on vaja tõsta kõikide nende isikute teadlikkust ja oskust vältida ja takistada infektsioonide levikut. Seega peitub tervise ohutuse võti eelkõige koolitatud personalis.

Väga oluline võimalus terviseriski haldamises peitub haigla personali ja koristusmeeskonna omavahelises koostöös. Seda puudujääki leidub nii Rootsi kui Eesti haiglates. Õpirände käigus jõuti korduvalt järelduseni, et haiglad oleksid oluliselt puhtamad ning infektsiooni riskid madalamad, kui erinevate juhendite, koolituste, hangete välja töötamisel ja korraldamisel kaasatakse nii juhtkonna, infektsiooni kui ka koristuse tasandil inimesi.

Kordasime koristamise kuldreeglit: määrava tähtsusega koristuse tulemusel on aseptiline koristamine ehk koristatakse alati suunaga ülevalt alla (ülemised pinnad puhastatakse kõigepealt ja siis liigutakse põranda poole) ning puhtamalt mustema suunas (viimasena puhastatakse kõige mustemad pinnad).

Osalejad jäid õpirändega väga rahule ning oleme põnevil, kuidas saadud kogemusi ellu rakendada.

Artiklid

Vaata kõiki

Texases läbiviidud uuringus leiti, et isegi pärast rutiinset desinfitseerimist võib haigla pindadel leiduda kahjulikke mikroobe

Uuring viidi läbi vahemikus juuni-juuli 2022 ning selle raames kogusid teadlased 400-lt pinnalt proove Kesk-Texase veteranide tervishoiu asutustes (Central Texas Veterans Healthcare System).

Loe edasi

Puhastuseksperdil täitus veerandsada!

Tervitame ja täname kõiki endiseid ja praeguseid kolleege, kliente ja koostööpartnereid. Üheskoos on olnud tore ja õpetlik maailma puhtamaks muuta!

Loe edasi

Teadlik tegutsemine lutikatega

Viimastel nädalatel on meediasse jõudnud muret tekitavad teated Prantsusmaal valitsevast olukorrast seoses lutikatega. Tegemist on pandeemialaadse olukorraga, kus lutikad on vallutanud inimeste elamised, ühistranspordi jne. Ametliku statistika järgi on Prantsusmaal juba varasemalt kulunud lutika tõrjele aastas umbes 230 milj eurot. Kuidas valmis olla meil Eestis? 

Loe edasi

Projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” vahekohtumine Budapestis

Kas sina tead, kuidas ergonoomiliselt põrandat või lauda puhastada? Oleme hetkel rahvusvahelise Erasmuse projekti “Cleaning Ergonomics – to Prevent Occupational Diseases and Accidents” raames välja töötamas õppevideoid 20 koristustegevuse ergonoomia õpetamiseks. Selle raames kohtusime 25.09 – 27.09 projektipartneritega Budapestis. Kohtumise eesmärk oli arutleda ja füüsiliselt ette näidata erinevate riikide koristusergonoomia tegevusi. Saime üksteiselt palju õppida, sest riigiti on nii koristuse kui ka ergonoomia põhimõtted erinevad.

Loe edasi